Idea Bank liczy na spadek kosztów finansowania w dłuższym horyzoncie 

ISBNews
28.11.2018 13:35
A A A


Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Idea Bank zanotował wzrost kosztów finansowania - do 0,57% na koniec września br. wobec 0,54% na koniec czerwca w związku z sytuacją medialną wokół spółki. Bank oczekuje, że zmiana struktury pasywów w dłuższym okresie pozwoli ograniczyć lub zahamować wzrost kosztów ryzyka, wynika z wypowiedzi zarządu. 

"Nasz koszt finansowania rośnie ze względu na sytuację medialną wokół spółki" - powiedział członek zarządu Piotr Miałkowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że wzrost kosztu finansowania związany jest także z trwającą zmianą struktury aktywów banku. 

Koszt finansowania wyniósł 0,57% na koniec III kw. wobec 0,54% kwartał wcześniej i 0,23% na koniec III kw. 2017 r. 

"Zmiana modelu opartego na większej relacyjności powinna doprowadzić do zmiany struktury pasywów na rzecz większego udziału rachunków bieżących, przy ograniczeniu udziału lokat. Koszty finansowania będziemy oceniali z perspektywy czasu. Wydaje się, że na razie ten problem został dobrze zaadresowany" - powiedział p.o. prezesa Jerzy Pruski. 

Dodał, że bank spodziewa się w dłuższym horyzoncie spadku kosztu finansowania. 

Zarząd poinformował, że proces optymalizacji sumy bilansowej będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach, a działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej. 

Pruski poinformował, że Idea Bank czeka na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) planu wzmocnienia kapitałów, który zakłada m.in. dokapitalizowanie przez głównego akcjonariusza. 

"Będziemy mieli emisję dodatkowego kapitału w II kwartale przyszłego roku. Nie wykluczamy, że w przyszłym roku przeprowadzimy emisję długu podporządkowanego" - powiedział. 

"To 50 mln zł [dokapitalizowania] jest aktualne" - dodał Pruski. 

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. 

(ISBnews)