ZA Puławy ograniczą emisję szkodliwych tlenków azotu dzięki wsparciu z NFOŚiGW

ISBNews
28.11.2018 14:51
A A A


Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) -  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podpisały umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o wartości 52,5 mln zł na realizację projektu pn. "Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx", podał NFOŚiGW.

"Preferencyjna pożyczka udzielona beneficjentowi ze środków własnych NFOŚIGW wyniesie 52 500 000 zł. Beneficjent zaangażuje również środki własne w wysokości 31 627 900 zł. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 84 127 900 zł" - czytamy w komunikacie.

Dzięki modernizacji kotła parowego zostanie osiągnięte ograniczenie emisji tlenków azotu o 287 Mg/rok (z 1971 Mg/rok do 1684 Mg/rok). Ten efekt ekologiczny ma być osiągnięty do końca czerwca 2021 r., podano również.

"Projekt, poza wymienionymi kwestiami technicznymi, przewiduje także zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez odpowiednie działania edukacyjne. W Puławskim Parku Technologicznym najpierw organizowane będą konferencje i prelekcje dla grup, a następnie instalacja udostępniona zostanie zwiedzającym. Tym sposobem realizacja zadania inwestycyjnego spowoduje nie tylko redukcję emisji NOx, lecz będzie zarazem swoistą 'lekcją poglądową', pokazującą, jak wielkie przedsiębiorstwo w branży chemicznej może harmonijnie koegzystować ze środowiskiem naturalnym" - czytamy dalej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)