KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,42 pkt proc.

ISBNews
29.11.2018 16:42
A A A


Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,42 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał bufor na poziomie 0,61 pkt proc.

"Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,31 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia" - czytamy w komunikacie.

Do chwili otrzymania pisma KNF, zgodnie z wcześniejszy zaleceniem, bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie grupy kapitałowej, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,61 pkt proc., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,46 pkt proc.).

"Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym" - podano także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)