ATM Grupa miała 4,8 mln zł zysku netto, 6,63 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

ISBNews
30.11.2018 07:55
A A A


Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - ATM Grupa odnotowała 4,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 13,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,63 mln zł wobec 17,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług sięgnęły 49,06 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 84,47 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 26,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży usług w wysokości 152,35 mln zł w porównaniu z 174,51 mln zł rok wcześniej.

"Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna i filmowa. W trzech kwartałach 2018 r. przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym segmencie 101 625 tys. zł, co stanowi 66,5% przychodów ze sprzedaży ogółem. W porównaniu do trzech kwartałów 2017 r. przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wzrosły o 8,8%, tj. o 8.261 tys. zł. Wzrost przychodów w trzech kwartałach 2018 r. względem analogicznego okresu roku poprzedniego związany jest z realizacją większej liczby nowych produkcji przez spółki grupy kapitałowej (między innymi seriali 'Lombard: Życie pod zastaw', 'Drogi Wolności', teleturniejów 'Hipnoza', 'Joker', 'Koło Fortuny' oraz programów realizowanych dla stacji Canal+ Discovery, jak na przykład 'Hungry for fame' czy 'Małe kraje wielki sport')" - czytamy w komentarzu do wyników.

Spadek rentowności ze sprzedaży związany jest z przesunięciem wypłat tantiem dla producentów z trzeciego na czwarty kwartał (tantiemy wpłynęły do spółek w październiku). Grupa poniosła również dodatkowe koszty związane z uruchomieniem pierwszych serii nowych produkcji (m. in. Drogi Wolności). Spadek zysku z działalności operacyjnej segmentu produkcji telewizyjnej przełożył się również na spadek zysku netto w porównaniu z trzema kwartałami 2017 r., podano także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 11,99 mln zł wobec 13,92 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)