Arteria miała 1,29 mln zł zysku netto, 8,43 mln zł EBITDA w I-III kw. 2018

ISBNews
30.11.2018 08:18
A A A


Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Arteria odnotowała 1,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,41 mln zł wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 8,43 mln zł wobec 8,81 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 126,76 mln zł w I-III kw. 2018 r. wobec 125,07 mln zł rok wcześniej.

"Mimo istotnych zmian jakie zaszły w otoczeniu gospodarczym, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług na rzecz spółek z sektora państwowego, przychody spółki utrzymują się na stabilnym poziomie i przez kolejny kwartał notują lekki trend wzrostowy. Głównym źródłem przychodów w raportowanym okresie była tradycyjnie sprzedaż prowadzona przez spółkę w segmencie Call Center, która wyniosła 76,7 mln złotych co stanowiło 60,5% łącznej sprzedaży grupy kapitałowej" - czytamy w raporcie.

W okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku, grupa kapitałowa Arteria osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 3,4 mln zł wobec 4,2 mln zł w 2017 roku co oznacza spadek rok do roku o 19%. Spadek rentowności był spowodowany przede wszystkim rosnącym poziomem kosztów zatrudnienia, a po części także efektem sezonowości ponieważ III kwartał ze względu na okres wakacyjny jest zazwyczaj najgorszym okresem w roku, podano także.

"Planując działania na ostatni kwartał 2018 roku, zarząd Arteria zamierza skupić się na: - dalszej dywersyfikacja portfolio klientów nakierowana na wzrost współpracy z firmami niezwiązanymi z sektorem publicznym oraz szerokie wyjście na rynki zagraniczne; - systematycznym pozyskiwaniu projektów w języku niemieckim z obszaru DACHL realizowanych w modelu nearshoring przy wykorzystaniu zasobów technologicznych i osobowych zlokalizowanych w Polsce; ? rozwijaniu kolejnych projektów regionalnych obejmujących kraje Europy Środkowej i Wschodniej realizowanych dla polskich i zagranicznych spółek prowadzących działalność na wielu rynkach" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 1,24 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)