Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w październiku

ISBNews
30.11.2018 11:02
A A A


Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w październiku br. wobec 3,8% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W październiku 2017 r. wynosiła 4,5%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 653 tys. w październiku wobec 654 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w październiku 6,7%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec października br. 5,7%. 

(ISBnews)