EBOR, EBI i WBG przeprowadzą nowe badania przedsiębiorstw w Polsce

ISBNews
30.11.2018 11:24
A A A


Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Grupa Banku Światowego (WBG) rozpoczną nową rundę badań przedsiębiorstw w ponad 40 krajach, w tym w Polsce, podał EBOR. Celem badania jest uzyskanie od przedsiębiorstw sektora prywatnego informacji zwrotnych na temat stanu otoczenia biznesu w każdym z uczestniczących krajów oraz wykorzystanie tych informacji do oceny możliwości i ograniczeń rozwoju sektora prywatnego. W każdym kraju badanie zostanie przeprowadzone w drodze wywiadów z prywatnymi firmami z sektora produkcji i usług.

"W Polsce do zbierania danych zatrudniona została firma Ipsos, która rozpocznie rozmowy z losowo wybranymi firmami w grudniu 2018 roku. Prace te potrwają do maja 2019 r., a wstępne wyniki badania spodziewane są w drugiej połowie 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Wyniki badania przedsiębiorstw, wraz z dodatkowymi informacjami pochodzącymi z podobnych badań przeprowadzonych w innych uczestniczących krajach, będą stanowić podstawę opartych na faktach prac analitycznych, które mogą rzucić światło na sposoby promowania inwestycji, wydajności i wzrostu gospodarczego w tych krajach, podano również.

"Badanie jest porównywalne z innymi badaniami przedsiębiorstw przeprowadzanymi przez Bank Światowy, które są przeprowadzane na całym świecie przy użyciu standardowej metodologii. Tematy zawarte w kwestionariuszu - takie jak wydajność, przyjęcie technologii i innowacji, konkurencja, kwalifikacje siły roboczej, nieformalność, dostęp do usług finansowych, infrastruktura oraz wpływ regulacji rządowych - będą porównywalne w skali globalnej. Badanie obejmie również moduł dotyczący gospodarki ekologicznej" - czytamy dalej.

Obecna runda badań przedsiębiorstw zostanie przeprowadzona na ponad 40 gospodarkach w Europie, Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

(ISBnews)