Ulma: Stan wojenny na Ukrainie bez wpływu na działalność w tym kraju

ISBNews
30.11.2018 17:36
A A A


Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Ulma Construccion Polska oraz dyrekcja jej spółki zależnej Ulma Opalubka Ukraina nie widzą przesłanek wskazujących na negatywny wpływ wprowadzenia stanu wojennego na obszarze działalności spółki i na zdolność kontynuowania działalności handlowej na pozostałym obszarze Ukrainy, podała Ulma. 

"Zarząd emitenta pozostaje w ciągłym kontakcie z dyrekcją spółki zależnej, który na bieżąco monitoruje sytuację i rozwój wydarzeń. Na dzień publikacji niniejszej informacji bieżącej wg opinii dyrekcji spółki zależnej nie ma przesłanek, które wskazywałyby na niemożność utrzymania ciągłości działalności gospodarczej na ww. obszarze" ? czytamy w komunikacie.

Ponadto, nie wykluczając ryzyka eskalacji obecnego konfliktu, zarząd emitenta oraz dyrekcja spółki zależnej nie widzi przesłanek wskazujących na negatywny wpływ wprowadzenia stanu wojennego na ww. obszarze na zdolność kontynuowania działalności handlowej przez spółkę zależną na pozostałym obszarze Ukrainy, podano także.

Wg stanu na dzień publikacji niniejszej informacji bieżącej na ww. obszarze spółka zależna posiada: 

1. czynne kontrakty na wynajem systemów szalunkowych i ich akcesoriów oraz posiada wynajęty magazyn, w którym przechowywany jest ww. majątek trwały. Łączna wartość majątku w wartościach księgowych netto znajdująca się na ww. czynnych kontraktach oraz na stanie magazynu wynosi 19 284 901,24 hrywien, co stanowi 2 582 224,27 zł po przeliczeniu wg kursu opublikowanego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Narodowy Bank Polski wynoszącego 0,1339.

2. należności handlowe od klientów posiadających otwarte kontrakty na ww. obszarze. Łączna wartość tych należności wynosi 278 271,56 hrywien co stanowi 37 260,56 zł po przeliczeniu wg kursu opublikowanego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Narodowy Bank Polski wynoszącego 0,1339.

"Pozycje wskazane w punktach 1 i 2 wynoszą łącznie 19 563 172,80 hrywien tj. 2 619 484,83 zł po przeliczeniu wg kursu opublikowanego w dniu 30 listopada 2018 przez Narodowy Bank Polski wynoszącego 0,1339, co stanowi ok. 7,6% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Ulma Construccion Polska za 3 kwartały 2018 r." - czytamy także.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych. 

(ISBnews)