Przychody Vistula Group wzrosły o ok. 16,4% r/r do ok. 66,8 mln zł w XI

ISBNews
04.12.2018 14:29
A A A


Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w listopadzie 2018 r. wyniosły ok. 66,8 mln zł i były wyższe o ok. 16,4% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-listopad 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 657,5 mln zł i była wyższa o ok. 13,6% w skali roku. 

"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w listopadzie 2018 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 41,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 roku o około 21,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-listopad 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 374,8 mln zł i była wyższa o około 11,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 20,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 roku o około 17,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 247,6 mln zł i była wyższa o około 19,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego." - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w listopadzie 2018 roku przez grupę kapitałową spółki wyniosła około 51,4% i była niższa od marży osiągniętej w listopadzie 2017 roku o około 1,3 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - listopad 2018 wyniosła około 50,6% i była niższa o 1,2 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec w koniec na koniec listopada 2018 roku wyniosła 35,4 tys. m2 i była wyższa o 8,2% r/r. 

"Spółka jako następca prawny spółki Bytom S.A. informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Bytom w listopadzie 2018 roku wyniosły około 18,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 roku o około 22,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez spółkę w okresie styczeń - listopad 2018 roku wyniosła około 175,5 mln zł i była wyższa o około 12,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy także. 

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)