KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych grupy GNB do 1,29 pkt proc. 

ISBNews
07.12.2018 17:52
A A A


Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła dla grupy Getin Noble Banku (GNB) dodatkowy wymóg kapitałowy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,29 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał dodatkowy wymóg na poziomie 1,71 pkt proc.

Według KNF, dodatkowy wymóg powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,97 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,72 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier 1).

Dotychczas bank realizował zalecenie KNF dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 1,71 pkt proc.

Wymóg połączonego bufora obowiązujący aktualnie na poziomie grupy kapitałowej banku wynosi odpowiednio: łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 14,17%; współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (T1) 11,85%; współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) 10,10%, podsumowano. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). 

(ISBnews)