Sejmowa komisja przyjęła projekt koryg. ustawę o Funduszu Niskoem. Transportu

ISBNews
12.12.2018 10:36
A A A


Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt noweli zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Na posła sprawozdawcę wybrano Wojciecha Zubowskiego.

Ustawa wprowadza korektę w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r.

Niedokonanie projektowanej zmiany spowodowałoby powstanie wątpliwości co do możliwości poboru opłaty emisyjnej od 1 stycznia 2019 r. Zaproponowana zmiana ma charakter wyłącznie techniczny i nie spowoduje żadnych dodatkowych obciążeń po stronie podatników, podano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Wcześniej przyjęta nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, finansowany m.in. z tzw. opłaty emisyjnej.

(ISBnews)