Fordata/ Navigator: Najwięcej transakcji M&A w 2018 r. dotyczyło spółek MŚP

ISBNews
12.12.2018 14:15
A A A


Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Rynek fuzji i przejęć w Polsce w tym roku zdominowały (pod względem wartości transakcji) deale małe i średnie tzw. mid-capy (wartość 100-400 mln zł). Według raportu przygotowanego przez Navigator Capital i Fordata, w 2018 roku (do dnia publikacji) byliśmy świadkami 199 transakcji, tj. o 5 mniej niż w analogicznym okresie w 2017 roku.

Największą transakcją w 2018 r. było przejęcie około 37% udziałów w czeskiej spółce Unipetrol przez Grupę Orlen za około 4,2 mld zł. Transakcja pozwoli PKN Orlen na wzmocnienie pozycji na konkurencyjnym rynku europejskim oraz na rozwój biznesu w gałęzi petrochemicznej, wskazali autorzy.

"W zakresie wartości transakcji, w roku 2018 dominowały deale małe i średnie tzw. mid-capy (wartość 100-400 mln zł). Największą transakcją minionego roku było przejęcie przez PKN Orlen 37% akcji czeskiego Unipetrolu za kwotę ok. 4,2 mld zł. Wśród transakcji z ujawniona ceną w 2018 roku odnotowaliśmy 41 małych transakcji oraz 12 mid-capów. Nie odnotowano natomiast mega transakcji, jak w roku 2016 (sprzedaż Allegro i sprzedaż pakietu akcji Pekao, obie o wartości powyżej 10 mld zł)" - wskazała manager w Fordata VDR Alicja Kukla-Kowalska, cytowana w raporcie.

"Biorąc pod uwagę charakter przejmowanych spółek z sektora produkcji przemysłowej i związanych z nim usług można stwierdzić, że inwestorzy kapitałowi i strategiczni poszukują wąsko wyspecjalizowanych podmiotów, osiągających atrakcyjne marże, mających potencjał do rozwoju biznesu w skali międzynarodowej oraz dywersyfikacji międzysektorowej sprzedaży. Większość tego typu spółek w Polsce należy do sektora SME" - dodał dyrektor w Navigator Capital Group Jan Kospin.

Największą grupę sprzedających w 2018 r. stanowili prywatni przedsiębiorcy, odpowiadający za połowę zrealizowanych transakcji.

"Jest to związane z obserwowanym przez nas od 2015 r. coraz bardziej powszechnym zjawiskiem sprzedaży przedsiębiorstw przez ich założycieli, którzy stanęli w obliczu problemu sukcesji. Jak wskazują eksperci, w minionym roku czynnikiem napędzającym rynek w Polsce była konieczność zapewnienia sukcesji biznesu rodzinnego i przekazania odpowiedzialności za budowanie od lat przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu. Rynek rm rodzinnych w nadchodzącym roku będzie zarówno dla dużych jak i małych i średnich przedsiębiorstw borykał się najprawdopodobniej z problemem sukcesji" - wyjaśniła manager w Fordata VDR.

Autorzy raportu zwrócili również uwagę na coraz powszechniejsze plany rozwoju zagranicznego polskich przedsiębiorstw poprzez przejęcia.

"W 2018 roku polskie spółki dokonały 28 przejęć zagranicznych, o 12 więcej niż w roku ubiegłym. Wzrastająca liczba przejęć zagranicznych może świadczyć o rosnącej dojrzałości firm lokalnych, dla których rynek polski staje się za mały przez co upatrują one szansy rozwoju w ekspansji zagranicznej." - podsumował Kospin.

Do dnia publikacji raportu najwięcej transakcji miało miejsce w branży Media/IT/Telecom (18%). Po stronie kupującej (z wyłączeniem 3 kwartału kiedy najbardziej pożądaną branżą był sektor FMCG) dominowały spółki z branży Media/IT/Telecom ? 14% oraz fundusze PE/VC ? 11%.

(ISBnews)