Rząd chce zwiększyć wartość Krajowego Programu Kolejowego o ponad 4,3 mld zł

ISBNews
13.12.2018 09:13
A A A


Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2019 r. nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Uchwała zakłada zwiększenie wydatków zaplanowanych na realizację programu o ok. 4,35 mld zł, wynika z informacji.

"Celem projektowanej uchwały jest aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, w związku z potrzebą dostosowania programu do zmian jego struktury finansowania" - czytamy w komunikacie.

Uchwała zakłada zwiększenie wydatków w programie o 1,8 mld zł pochodzących z budżetu państwa, 2,5 mld zł z kredytu EBI oraz o ok. 50 mln zł ze środków Funduszu Kolejowego

"Uchwała zakłada zwiększenie o 1,8 mld zł wydatków zaplanowanych na realizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Środki te pochodzić będą z budżetu państwa i przekazane zostaną spółce PKP PLK S.A. w drodze wykupu akcji spółki od PKP S.A. przez ministra właściwego do spraw transportu. Wzmocnienie pozycji spółki poprzez dążenie do uporządkowania jej struktury właścicielskiej  pozwoli na zapewnienie prawidłowej realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r., w szczególności w zakresie inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej w portach morskich. Wartość programu zwiększona zostanie również o 2,5 mld zł, które pochodzić będą z dodatkowego kredytu EBI. Środki te przeznaczone zostaną na współfinansowanie zwiększonej wartości projektów portowych i innych projektów będących już w realizacji oraz projektów przesuniętych z listy rezerwowej na podstawową. Spółka PKP PLK SA uzyskała wstępną zgodę w postaci listu intencyjnego na dodatkowe zaangażowanie środków pochodzących z kredytu EBI. Ponadto wartość KPK zostanie również zwiększona o ok. 50 mln zł ze środków Funduszu Kolejowego, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych" - wyjaśniono w wykazie.

Krajowy Program Kolejowy (KPK) jest dokumentem, w którym zawarto ponad 220 kolejowych projektów inwestycyjnych o wartości ponad 66 mld zł.

(ISBnews)