Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic z perspektywą stabilną

ISBNews
17.12.2018 12:24
A A A


Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating w walucie krajowej (IDR) Katowic na poziomie A- z perspektywą stabilną, podała agencja. Równocześnie Fitch potwierdził długoterminowy rating krajowy Katowic na poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla naszą niezmienioną opinię, że w średnim okresie miasto utrzyma zdolność do finansowania inwestycji w dużym stopniu ze środków własnych oraz że płynność Katowic pozostanie bardzo dobra. Zadłużenie bezpośrednie miasta wzrośnie w związku z finansowaniem inwestycji, co jednakże nie powinno negatywnie wpłynąć na poziom wskaźników obsługi i spłaty długu. Ratingi biorą również pod uwagę bogatą gospodarkę lokalną Katowic, ukierunkowaną na sektor usług" - czytamy w komunikacie.

Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli Katowice poprawią wyniki operacyjne i marża operacyjna trwale wyniesie około 15% oraz gdy miasto utrzyma wskaźnik spłaty długu na poziomie poniżej trzech lat. Ponieważ IDR-y Katowic są na poziomie ratingów Polski, podniesienie IDR-ów uzależnione jest dodatkowo od podniesienia ratingów Polski. Natomiast istotne pogorszenie się wskaźnika spłaty długu powyżej ośmiu lat, w wyniku trwałego pogorszenia się marży operacyjnej, lub znaczny wzrost zadłużenia bezpośredniego powyżej 70% dochodów bieżących mogą przyczynić się do zmiany perspektywy ratingów na negatywną lub do obniżenia ratingów Katowic. Dodatkowo, obniżenie ratingów Polski wpłynie na obniżenie IDR-ów Katowic.

(ISBnews)