KSF utrzymał wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie 0%

ISBNews
18.12.2018 09:34
A A A


Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do ministra finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a przedstawiciel MF zgodził się z rekomendacją i poinformował o braku potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

KSF zdecydował także o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. 

"Członkowie Komitetu zapoznali się z przygotowywanym przez NBP w cyklu półrocznym Raportem o Stabilności Systemu Finansowego. W raporcie oceniono, że gospodarka realna i system finansowy Polski pozostają zrównoważone, a polski system bankowy funkcjonuje stabilnie i jest dobrze wyposażony w kapitał wysokiej jakości. Szczególnego monitorowania wymagają jednakże kredyty na zakup nieruchomości oraz zjawisko udzielania wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o kilkuletnich terminach zapadalności" - czytamy w komunikacie. 

NBP podał także, że członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym wskazane w ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF-M. 

"Stwierdzono, że ogólna bieżąca ocena ryzyka nie uległa zmianie w porównaniu do sytuacji w III kwartale 2018 r. Odnotowano systematyczny spadek wolumenu kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, ale kredyty te nadal stanowią najbardziej istotne źródło ryzyka dla systemu finansowego w Polsce. Członkowie Komitetu potwierdzili ocenę dotychczas zidentyfikowanych rodzajów ryzyka. W odniesieniu do ryzyka związanego z wysokim poziomem zadłużenia gospodarstw domowych kredytem konsumpcyjnym stwierdzili, że wymaga ono głębszych analiz. Zidentyfikowali ponadto nowe źródło ryzyka związane z koniecznością terminowego dostosowania stawek referencyjnych krajowego rynku pieniężnego do wymogów rozporządzenia BMR1" - czytamy dalej. 

Komitet podtrzymał również, że wskazane jest, aby banki zachowały ostrożność przy ocenie zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, w szczególności w celach inwestycyjnych. KSF będzie kontynuował monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego.

"Komitet zapoznał się z przeglądem polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej. Przyjął również harmonogram prac na 2019 rok. Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na I kwartał 2019 r." - podsumowano. 

(ISBnews)