Siedmiu beneficjentów, w tym PKP Cargo, ma 682 mln zł dofinansowania z POIiŚ

ISBNews
18.12.2018 16:09
A A A


Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - PKP PLK, PKP Cargo, Lotos Kolej, Rail Capital Partners, PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisały - jako beneficjenci - umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) na 682 mln zł dofinansowania swoich inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podało CUPT.

"Jeśli weźmiemy pod uwagę wartość podpisanych dzisiaj kontraktów, na inwestycje transportowe z Programu Infrastruktura i Środowisko trafiło już ponad 60 mld zł. To około 71% puli na transport w tym programie" - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Szef resortu inwestycji dodał, że jeszcze w tym roku podpisane zostaną umowy o dofinansowanie unijne w wysokości kilku mld zł.

"Finalizujemy umowy między innymi dla odcinka S7 Warszawa-Grójec i dla towarowej linii kolejowej C-E 65, czyli tak zwanej węglówki" - dodał.

Łączna wartość projektów to ponad 1 485 mln zł.

Dofinansowane projekty to:

- zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP Cargo. Wartość całkowita projektu: 451 519 593 zł. Wartość dofinansowania z UE: 183 428 050 zł. Projekt obejmuje zakup nowego taboru, który zostanie przeznaczony m.in. do obsługi relacji prowadzonych pomiędzy terminalami morskimi i lądowymi. Połączenia będą realizowane w 91 relacjach, które obejmą terytorium niemal całego kraju. W ramach projektu PKP Cargo S.A. zakupi 936 nowobudowanych wagonów platform, przeznaczonych do przewozu kontenerów.

- zakup lokomotyw wielosystemowych i wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych przez PKP Cargo. Wartość całkowita projektu: 227 577 306 zł. Wartość dofinansowania z UE: 92 394 600 zł. Przedmiotem projektu jest zakup 5 nowobudowanych lokomotyw wielosystemowych oraz 220 wagonów platform do przewozów intermodalnych. Tabor zostanie przeznaczony do obsługi relacji w ruchu międzynarodowym.

- zakup lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO przez Rail Capital Partners. Wartość całkowita projektu: 202 541 709 zł. Wartość dofinansowania z UE: 82 332 954 zł. Przedmiotem projektu jest zakup 12 fabrycznie nowych lokomotyw trakcyjnych, wyposażonych w dojazdowy moduł spalinowy. Dzięki modułowi możliwa będzie realizacja przewozów intermodalnych także na niezelektryfikowanych bocznicach kolejowych. Beneficjent będzie dzierżawił lokomotywy przewoźnikom wykonującym przewozy intermodalne (model ROSCO).

- zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę Lotos Kolej. Wartość całkowita projektu: 183 102 309,58 zł. Wartość dofinansowania z UE: 74 279 897,26 zł. Przedmiotem projektu jest zakup: 1 lokomotywy elektrycznej dopuszczonej do ruchu na terenie Polski, 1 lokomotywy elektrycznej dopuszczonej do ruchu międzynarodowego, 216 platform wagonowych o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 80', 108 platform wagonowych o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 60'.

- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa. Beneficjentem jest PKP PLK. Wartość projektu: 176 746 464 zł. Wartość dofinansowania z UE: 56 662 392 zł. Projekt zakłada likwidację 4 przejazdów kolejowo-drogowych oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych. Powstanie też dokumentacja projektowa dla likwidacji piątego przejazdu kolejowo-drogowego. Nowe skrzyżowania zostaną wybudowane w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol (odcinek Warszawa Wschodnia - Sulejówek Miłosna).

- zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Wartość całkowita projektu: 162 000 000 zł. Wartość dofinansowania z UE: 137 700 000 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości i odcinkowego pomiaru prędkości, urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i urządzeń monitorujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych oraz przenośnych urządzeń rejestrujących, rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD, zakup 23 pojazdów technicznych, operacyjnych i zaplecza logistycznego.

- modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 - przystosowanie do III kl. drogi wodnej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wartość całkowita projektu: 50 012 300 zł. Wartość dofinansowania z UE: 42 500 000 zł. Projekt obejmuje: przebudowę istniejących zamknięć zasuwowych i segmentowych jazu oraz ich napędów, wykonanie nowych zamknięć remontowych, wykonanie napraw ogólnobudowlanych jazu, przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonanie nowego systemu sterowania jazem, nowego systemu oraz nowej instalacji telefonicznej i internetowej, naprawę kładek komunikacyjnych oraz konstrukcji mostu na jazie, przebudowę ubezpieczeń ponuru i poszuru jazu.

- projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia. Beneficjentem jest PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze. Wartość całkowita projektu: 31 938 548 zł. Wartość dofinansowania z UE: 12 852 149 zł. Projekt przewiduje modernizację i rozbudowę Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach (gmina Terespol, województwo lubelskie) oraz zakup wyposażenia.

(ISBnews)