SMEO/ERIF BIG: Ok. 2/3 małych firm zarządza finansami bez pomocy specjalisty

ISBNews
20.12.2018 09:38
A A A


Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Aż 64% właścicieli małych firm zarządza finansami na własną rękę - bez pomocy zewnętrznej firmy księgowej czy specjalisty. Co piąty właściciel w przypadku kryzysu finansowego pożycza pieniądze od znajomych, a 34% sięga po własne oszczędności. Do skutecznej walki z pojawiającymi się problemami finansowymi MŚP potrzebne są szersze zmiany systemowe, wynika z badania SMEO i ERIF BIG "Bezpieczeństwo małych firm w Polsce".

Mali przedsiębiorcy przyzwyczaili się do zaciągania długów. Chętnie pożyczają od znajomych oraz zaciągają różne formy kredytu.

"Raport pokazuje, że wyzwaniem jest oswojenie ich z bardziej zaawansowanymi i dopasowanymi do ich potrzeb metodami zabezpieczania gotówki dla firmy" - powiedział prezes SMEO Michał Pawlik, cytowany w komunikacie.

Jedna trzecia przedsiębiorców narzeka na niespłacane w terminie faktury. W ciągu ostatnich dwóch lat 63% firm nie uzyskało należności za wykonaną usługę. W ogóle nie otrzymało jej 27% respondentów, a w przypadku 36% przedsiębiorstw klient zapłacił tylko część pieniędzy, podano również.

Mimo to 64% właścicieli małych firm - jak wynika z badania SMEO - decyduje się zarządzać finansami na własną rękę. Co trzeci przedsiębiorca decyduje się na zewnętrzną firmę księgową, mniej niż co dziesiąty zatrudnia lub deleguje do tego pracownika.

"Problemem polskich mikroprzedsiębiorstw jest niska świadomość, w jaki sposób profesjonalnie zarządzać finansami. W obliczu trudnosci finansowych właściciele najczęsciej sięgaja po prywatne srodki na ratowanie firmy. Postepuje tak aż 34% przebadanych. Kolejnych 20% przyznaje, że pieniadze pożycza od znajomych. Co piata firma popadajaca w kłopoty opóżnia płatności wobec dostawców [...]. Tyle samo decyduje się zaciągnąć kredyt. Inne metody stabilizowania i zabezpieczania finansów - takie jak faktoring, usługi prawników lub windykatorów - stosowane są przynajmniej dwukrotnie rzadziej" - czytamy dalej.

W grudniu podpisany został przez Prezydenta RP tzw. Pakiet MŚP, likwidujący obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników administracyjno-biurowych, czy umożliwiający wliczanie pracę małżonka w koszty uzyskania przychodu. Część specjalistów zwraca jednak uwagę na to, że większość proponowanych działań w większym stopniu wpływa na działalność średnich firm, a nie tych mikro - zatrudniających mniej niż 9 osób, a bardzo często niezatrudniających nikogo, wskazano również.

"Jesteśmy przekonani, że wszelkiego rodzaju nowe instrumenty prawne, w które wyposażeni będą polscy przedsiębiorcy, czy nowe instytucje wspierające przedsiębiorców, są potrzebne. Jednakże do skutecznej walki z pojawiającymi się problemami finansowymi potrzebne są szersze zmiany systemowe. Dobry kierunek wyznacza w tym zakresie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które aktualnie konsultuje projekt o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. To pakiet zmian w kilku regulacjach (m.in. w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych czy szeregu ustaw podatkowych), które zmierzają do przeciwdziałania zjawisku zatorów płatniczych. Ważne przy tym jest, aby projektodawcy wsłuchiwali się w głos przedsiębiorców. Ci najlepiej wiedzą, jakie instrumenty są im niezbędne, aby walka z problemami płynności finansowej była skuteczna. Stąd jako KPF systematycznie zbieramy takie postulaty od naszych firm członkowskich, które następnie przekazujemy projektodawcom dla celów merytorycznej dyskusji nad kształtem przyszłych regulacji w tym obszarze" - stwierdził wiceprezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) w Polsce Marcin Czugan.

"Rosnąca liczba mikrofirm, ich potencjał rozwoju oraz niezagospodarowane potrzeby powinny skłonić sektor nowoczesnych usług finansowych do podjęcia intensywniejszych wysiłków mających na celu dostosowanie produktów finansowych do oczekiwań tej niezwykle różnorodnej i ważnej grupy przedsiębiorcow" - podsumował Pawlik.

Liczba małych i mikrofirm w Polsce sięga 1,94 mln, stanowią one aż 96% wszystkich przedsiębiorstw. 

Badanie "Bezpieczeństwo finansowe małych firm w Polsce" zostało przeprowadzone w sierpniu 2018 roku z zastosowaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Zrealizowano łącznie 527 wywiadów z właścicielami lub współwłaścicielami mikrofirm zarejestrowanych na terenie Polski. W ankietach pytano o sytuację finansową firmy w ciągu ostatnich dwóch lat działalności.

(ISBnews)