TNS Kantar: Ponad połowa bankowców pozytywnie ocenia 2018 rok, 8% - negatywnie 

ISBNews
20.12.2018 11:20
A A A


Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Ponad połowa bankowców (55%) ocenia mijający rok jako dobry lub bardzo dobry, zaś zdaniem 8% był od niedobry lub bardzo niedobry, wynika z badania zrealizowanego przez Kantar TNS na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP). 

"Rok 2018 został oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez ponad połowę badanych (55%), ponad jedna trzecia (38%) oceniła mijający rok jako przeciętny, natomiast zdaniem 8% mijający rok okazał się niedobry lub bardzo niedobry. W stosunku do roku 2017 wzrósł odsetek osób, oceniających mijający rok jako bardzo dobry i dobry dla bankowości, przy jednoczesnym wzroście odsetka ocen negatywnych" - czytamy w raporcie. 

Co piąty badany (19%) uważa rok 2018 za gorszy w porównaniu do roku 2017 dla bankowości w Polsce. Trzech na dziesięciu (36%) jest zdania, że mijający rok był lepszy w porównaniu z poprzednim. Dla 44% badanych mijający rok jest taki sam, jak ubiegły.

Za największe stymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku bankowcy uznali tempo wzrostu gospodarczego (62%, wzrost o 6 pkt proc. r/r) oraz tempo wzrostu dochodów ludności (58%, wzrost o 4 pkt proc. r/r). 

"Utrzymało się znaczenie niskiej stopy bezrobocia, spadło znaczenie poziomu centralnych stóp procentowych. Czynnikami, które najgorzej przysłużyły się kondycji banków w mijającym roku były: obciążenia podatkowe sektora bankowego (53%, r/r spadek o 6 pkt proc), nieufność wobec banków (41%, r/r wzrost o 5 pkt proc.), poziom należności zagrożonych (27%). Wyraźnie spadło znaczenie problemu kredytów walutowych z 36% do 21%" - czytamy także. 

Przy ocenie głównych źródeł zysku banków w 2018 roku, 30% jako główne źródło wskazuje wzrost przychodów z opłat i prowizji, 30% wskazuje wzrost przychodów odsetkowych, a 39% redukcję kosztów.

"68%, (wzrost o 18 pkt proc.) jest zdania, że zyski banków generowało zwiększenie sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. Spadło znaczenie zmian cen usług bankowych (17%, spadek o 10 pkt proc.). Obniżyło się także znaczenie liczby nowo pozyskanych klientów - 16% (spadek o 6 pkt proc.) badanych upatruje w tym źródła przychodów" - czytamy również. 

Jak podkreślił Marcin Idzik z Kantar TNS, w porównaniu do poprzedniego roku obecny 2018 okazał się bardzo podobny z perspektywy oceny uwarunkowań sytuacji w sektorze. 

"Głównym źródłem wzrostu przychodów była sprzedaż nowych produktów obecnym klientom. Główny, lecz mniejszy niż w minionym roku wpływ na zyski banków miała redukcja kosztów, wzrosło znaczenie przychodów z tytułu opłat i prowizji. Wśród czynników pozytywnie wpływających na sytuację w sektorze znalazły się wzrost gospodarczy, dochody ludności, stopa bezrobocia oraz poziom centralnych stóp procentowych. Głównymi negatywnymi czynnikami były obciążeniowa podatkowe, nieufność wobec banków, poziom należności zagrożonych" - powiedział Idzik, cytowany w komunikacie.

Z badania wynika również, że większość bankowców uważa, iż zarówno wśród klientów indywidualnych (68%), jak i korporacyjnych (74%) opinia o bankach jest taka sama, jak rok temu. Wzrósł jednak odsetek badanych uważających, że opinia klientów indywidualnych (18%, wzrost o 9 pkt proc.) jest gorsza w porównaniu z minionym rokiem. W przypadku klientów korporacyjnych odsetek ocen negatywnych jest większy niż przed rokiem o 3 pkt proc.

Sondaż został przeprowadzony 5-19 grudnia br. W badaniu wzięło udział 120 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

(ISBnews)