'Minutes' RPP: Ceny energii czynnikiem niepewności dla inflacji w 2019 r.

ISBNews
20.12.2018 14:07
A A A


Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że występuje znacząca niepewność dotycząca kształtowania się wskaźnika CPI w przyszłym roku, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). 

"Dyskutując na temat krótkoterminowych perspektyw inflacji zaznaczano, że występuje znacząca niepewność dotycząca kształtowania się wskaźnika CPI w przyszłym roku. Niepewność ta jest głównie związana z kształtowaniem się cen energii dla gospodarstw domowych" - czytamy w "minutes". 

"Niektórzy członkowie Rady wyrażali natomiast opinię, że spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych - ze względu na strukturę rynku paliwowego w Polsce - może nie w pełni przełożyć się na krajowe ceny paliw" - czytamy dalej.

Część członków Rady oceniła, że inflacja w przyszłym roku może być zwiększana przez podwyżki części cen administrowanych, w tym w transporcie publicznym, a także cen dóbr o wysokim udziale energii elektrycznej w kosztach produkcji.

"Odnosząc się do średniookresowych perspektyw kształtowania się inflacji, większość członków Rady oceniała, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego. Członkowie ci zaznaczali, że ograniczająco na dynamikę cen w kolejnych latach będzie wpływało oczekiwane spowolnienie dynamiki PKB" - podano także.

Niektórzy członkowie Rady zaznaczyli, że czynniki obniżające oczekiwaną inflację w 2019 r., nie będą prawdopodobnie wpływały na dynamikę cen w dalszym horyzoncie.

W efekcie w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 3,2% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r. 

(ISBnews)