Soho Development ma umowę sprzedaży nieruchomości za 9,2 mln zł netto

ISBNews
20.12.2018 14:30
A A A


Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Mińska Development, spółka zależna Soho Development zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości stanowiącej udział 292430/1078070 w użytkowaniu wieczystym działki 18/4 oraz we własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego nr 104 przy ulicy Mińskiej 25, podało Soho Development. Cena netto wynosi 9,2 mln zł.

"Nabywcą nieruchomości jest spółka 888 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie powiązana z Optima Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Z tytułu sprzedaży nieruchomości Mińska Development uzyskała cenę w kwocie 9 200 000 netto, powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% w kwocie 2 116 000 zł, a więc cenę brutto w wysokości 11 316 000" - czytamy w komunikacie.

Środki pochodzące ze sprzedaży wraz ze środkami własnymi spółki posłużą do przedterminowej spłaty 14 500 sztuk obligacji serii B3 wyemitowanych przez spółkę i objętych przez SGB Bank S.A. Kwota spłaty wraz z odsetkami i prowizjami wyniesie około 14,8 mln zł, podano także.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)