MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 949,86 mld zł w X

ISBNews
20.12.2018 15:25
A A A


Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2018 r. wzrosło o 1,1% m/m i wyniosło 959 861,8 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 3,4%.

"Wzrost zadłużenia w październiku 2018 r. był głównie wypadkową:  ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-1,1 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 3,3 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+7,1 mld zł), osłabienia złotego (+5,5 mld zł) o 1,4% wobec euro, o 3,9% wobec dolara, o 0,9% wobec CHF, o 4,2% wobec JPY i o 2,6% wobec CNY" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w październiku 2018 r. wzrosło o 5,8 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +6,1 mld zł) po odkupie obligacji OK1018 i przeprowadzeniu przetargu sprzedaży.

"Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową:
- ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-16 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-7 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-7,9 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 6,5 mld zł,
- zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+30,4 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,
- osłabienia złotego (+14,4 mld zł) o 3,8% wobec euro, 9,7% wobec USD, o 6,5% wobec CHF, o 9,2% wobec JPY oraz o 2,4% wobec CNY" - czytamy w komunikacie.

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 27 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych wzrosło w tym okresie o 4,4 mld zł, co było wypadkową:
- zmniejszenia długu w EUR (-1,4 mld euro) oraz w CHF (-1 mld CHF), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, JPY i CNY, 
- osłabienia złotego (+14,4 mld zł).

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec października br. 671 567,1 mln zł i wzrosło o 0,9% m/m (i o 4,2% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło  288 294,6 mln zł (wzrosło o 1,8% m/m i o 1,5% od pocz.r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w październiku (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 626 697,2 mln zł (wzrost o 1% m/m).

"W październiku 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30%, tj. zwiększył się o 0,2 pkt proc. m/m i spadł o 0,6 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. Wzrost udziału w październiku był przede wszystkim wypadkową dodatniego salda emisji długu krajowego, spłaty kredytów z MIF oraz osłabienia złotego" - czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem poniżej 30%.

(ISBnews)