Kalendarium ISBnews

ISBNews
20.12.2018 18:01
A A A


PIĄTEK, 21 grudnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w XI br. , wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń I-III kw. br., Biuletyn Statystyczny NR 11 - w tym stopę bezrobocia w XI br. Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

 

PONIEDZIAŁEK, 24 grudnia

--Dzień bez sesji na GPW

-14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3, listopad 

 

PONIEDZIAŁEK, 28 grudnia

-14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br.

 

PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia

--Dzień bez sesji na GPW

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 r.

(ISBnews)