Kalendarium ISBnews

ISBNews
24.12.2018 14:06
A A A


PIĄTEK, 28 grudnia

 

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) za III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br.

 

PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia

--Dzień bez sesji na GPW

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 r.

 

(ISBnews)