Sfinks Polska nie zwiększył kapitału, czym naruszył warunek umowy kred. z BOŚ

ISBNews
02.01.2019 08:20
A A A


Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska nie zrealizował zobowiązania wynikającego z aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) z 8 października 2018 r. dotyczącego podwyższenia kapitału własnego Sfinksa w drodze emisji akcji o kwotę nie niższą niż 5,5 mln zł w ustalonym terminie tj. do 31.12.2018 r., podała spółka.

"Powyższe skutkuje uprawnieniem banku do podwyższenia marży banku o 2 pkt. proc. lub do wypowiedzenia umowy kredytowej, lub do skorzystania przez bank z zabezpieczenia kredytu w postaci zobowiązania Sfinks do emisji obligacji zamiennych na akcje [...]. Natomiast jeżeli Sfinks wykona zobowiązanie do podwyższenia kapitałów własnych po terminie, ale przed skorzystaniem przez bank z uprawnień opisanych powyżej, uprawnienia banku wygasają" - czytamy w komunikacie.

Na początku października 2018 r. Sfinks Polska podpisał nowy aneks do umowy z BOŚ, wydłużający termin uregulowania kredytu inwestycyjnego do 31 sierpnia 2028 r. Jednocześnie na bazie aneksu uzgodniono, że Sfinks do końca 2018 r. ma podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 5,5 mln zł.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)