URE oczekuje złożenia wniosków taryfowych zgodnych z nową ustawą

ISBNews
02.01.2019 16:05
A A A


Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) oczekuje, że przedsiębiorstwa energetyczne przedłożą wnioski taryfowe spełniające wymogi ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, podał Urząd. Jednocześnie regulator wyraził zaniepokojenie ograniczeniem przez ustawę swoich kompetencji.

"W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw regulator oczekuje, że przedsiębiorstwa energetyczne przedłożą wnioski taryfowe spełniające wymogi nowych regulacji prawnych" ? czytamy w komunikacie.

Jednocześnie regulator z dużym zaniepokojeniem przyjął uszczuplenie kompetencji URE w zakresie ustalania cen i stawek opłat dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Zdaniem Urzędu, po wejściu w życie zapisów ustawy, uprawnienia regulatora wynikające z Prawa energetycznego polegające na ustalaniu taryf dla energii elektrycznej, w 2019 r. zostały w praktyce znacznie ograniczone.

"W wyniku dotychczasowych rozważnych działań regulatora i dzięki starannie prowadzonym postępowaniom taryfowym przez ostatnie lata rachunki za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych pozostawały na niemal niezmienionym poziomie, a zarazem przyjęty w taryfach zatwierdzanych przez Prezesa URE poziom kosztów uzasadnionych umożliwiał przedsiębiorstwom prowadzenie inwestycji niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego" ? czytamy dalej.

Szczególny niepokój regulatora budzi "zamrożenie" opłat dystrybucyjnych w kontekście konieczności realizacji szeregu prowadzonych przez przedsiębiorstwa sieciowe inwestycji mających na celu w szczególności zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej odbiorcom.

(ISBnews)