Przegląd prasy

ISBNews
11.01.2019 07:38
A A A


Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.


Rzeczpospolia 

-- Największe kablówki w kraju od czerwca będa musiły udostepnić konkurentom swoje sieci 

-- Przez ASF Polska traci miliony na eksporcie mięsa 

-- W projekcie nowelizacji kodeksu karnego skarbowego trzykrotnie wzrastają mandaty za wykroczenia skarbowe, a okres przedawnień przestępstw wydłuży się z 5 do 10 lat 

-- Zarobki w NBP zostaną  ujawnione - także za poprzednie lata 

-- Liczba firm, które zbankrutowały wzrosła o 10% r/r w 2018 r, w tym roku ma ich być jeszcze więcej 

-- Tanich ofert wakacyjnych będzie w tym roku jak na lekarstwo 

-- Rosną ceny warzyw krajowychi z eksportu 

-- Pezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski liczy, że w na jesieni uzyska zgodę KNF na uruchomienie platformy OTF

Parkiet 

-- Na rynku obligacji skarbowych już jest po korekcie 

-- Warszawie grozi załamanie podaży i skok cen mieszkań, uważają deweloperzy

-- Rynek czeka na regulacje dot. cen prądu - mówi prezes TGE

-- Liczba rachunków maklerskich spadła o 105,2 tys. w 2018 r. , ostatni wzrost zanotowano w 2012 r. 


Puls Biznesu 

-- Banki i firmy pożyczkowe nie będą mogły rozwijać modeli do oceny ryzyka kredytowego ? wynika z projektu zmian wprowadzanych pod pretekstem RODO. Straty gospodarki mogą iść w miliardy ? ostrzegają eksperci

--Pesa nie dostarcza na czas pojazdów dla polskich miast. To efekt opóźnień w zdobyciu finansowania i problemów z dostawami

--Amerykański koncern Tesla założył w Warszawie spółkę. Przedmiot działalności firmy ma być przede wszystkim konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

ISBnews

--Rada nadzorcza Polwaksu zdecydowała o powołaniu w skład zarządu spółki Leszka Stokłosy, powierzając mu funkcję prezesa zarządu z dniem 11 stycznia br., podał Polwax.

--Dominik Tomczyk złożył rezygnację z funkcji prezesa Polwaksu ze skutkiem na 10 stycznia 2019 r., godzinę 23:59, podała spółka.

--Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 38,8 mln zł w grudniu 2018 r. i były wyższe o 24% w skali roku, podała spółka.

--Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej  (JSW) podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu Artura Dyczko, pełniącego funkcję zastępcy prezesa ds. strategii i rozwoju i Jolantę Gruszkę pełniącą funkcję zastępcy prezesa ds. handlu, podała spółka.

--Grupa Lotos uruchomiła instalację produkcji wodoru HGU (hydrogen generator unit) wybudowaną w ramach projektu EFRA, dzięki czemu w gdańskiej rafinerii o blisko 20% wzrosły możliwości produkcji wodoru, podała spółka.

--NanoVelos, spółka wchodząca w skład NanoGroup, chce jeszcze w tym roku złożyć wniosek o rozpoczęcie badań klinicznych na ludziach w projekcie, polegającym na stworzeniu systemu transportu leków w chemioterapiach. Grupa nie planuje emisji akcji w 2019 r. i zakłada, że będzie miała finansowanie na realizację projektów do czasu rozpoczęcia badań klinicznych, poinformował prezes NanoGroup Marek Borzestowski.

--Sieć sklepów obuwniczych CCC zwiększa rentowność dzięki technologiom Oracle, podał technologiczny koncern. Rozwiązanie Oracle Retail umożliwiło CCC zwiększenie marży brutto o 4,2%.

--Solar Company osiągnęło skonsolidowane przychody ze sprzedaży wysokości 12,5 mln zł w grudniu ub. r., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w listopadzie 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 10,9 mln zł.

--Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarła z rosyjską spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodomer ramową umowę na dostawę wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów w 2019 r. o wartości 6 mln euro netto, podała spółka.

--4Mass - specjalizujący się w produkcji i dystrybucji lakierów hybrydowych - planuje utrzymanie wysokiego tempa wzrostu wyników, --poinformował prezes Sławomir Lutek.

--Adam Kłapszta złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), podała spółka. Rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Marcinowi Ginelowi.

--Elektrownia Opole, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podpisała umowę z konsorcjum firm Elemont i Armański na zabudowę klap szczelnych obejściowych dla instalacji odsiarczania spalin (IOS) bloków nr 1-4, podała PGE GiEK. Wartość kontraktu to ok. 24 mln zł.

--Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,6 mld zł w IV kw. 2018 r., tj. 65% więcej r/r, poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 432 mln zł (wzrost o 15% r/r), podano także.

--Investors TFI zakłada w tym roku scenariusz "twardego resetu" (silnego zniechęcenia inwestorów do rynków akcji) na amerykańskich giełdach, a nie recesję w gospodarce. W tym scenariuszu polska giełda powinna zakończyć 2019 r. lepszymi rezultatami niż w ub.r., ocenił szef działu analiz towarzystwa Jarosław Niedzielewski.

--Tauron Polska Energia i KGHM Polska Miedź uruchomiły w Lubinie pierwszy, dostępny dla wszystkich, punkt ładowania samochodów elektrycznych, podał Tauron.

--Santander Bank Polska rozpoczął proces konsultacji z organizacjami związkowymi dotyczących zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych i planuje do końca stycznia uzgodnić z nimi terminy, zakres, warunki, kryteria doboru oraz ostateczną liczbę pracowników objętych procesem, podała instytucja.

--Zarząd Santander Bank Polska podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych, podała instytucja. Zamiarem zarządu banku jest przeprowadzenie zwolnień do 1 400 pracowników banku, co stanowi ok. 11% wszystkich zatrudnionych w banku na dzień 31 grudnia 2018 roku, w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r.

--Best złożył pozew przeciw Kredyt Inkaso, byłemu prezesowi tej spółki Pawłowi Szewczykowi, byłemu wiceprezesowi tej spółki Janowi Lisickiemu oraz Grant Thornton Frąckowiak Sp.z.o. o zapłatę 51,8 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, podał Best.

--OncoArendi Therapeutics uzyskało od niemieckiego Państwowego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM) zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01, podała spółka. Badanie polegać będzie na wielokrotnym podaniu kandydata na lek zdrowym ochotnikom w celu oceny bezpieczeństwa i farmakokinetyki związku oraz określenia zakresu akceptowalnych dawek, które będą mogły być używane w fazie II badań klinicznych, w której udział będą brali pacjenci.

--Hanapeta Holdings Co. Ltd - akcjonariusz Polnordu - wyraził sprzeciw wobec poszukiwania doradcy w celu znalezienia nabywcy akcji spółki i zadeklarował, że nie sprzeda akcji, podała spółka. Jednocześnie Polnord chce wkrótce sfinalizować proces wyboru doradcy biznesowego.

--Medinice podpisało wstępne porozumienie z Veritherme Medical, podała spółka.

--Polnord, na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych, uwzględniając anulacje, zakontraktował 836 lokali wobec 1 389 lokali w rekordowym 2017 r., podała spółka. Spółki z grupy w 100% zależne od Polnord przeniosły w 2018 r. na klientów aktami notarialnymi własność 968 lokali (910 lokali w 2017 r.), które ujęte zostaną w przychodach ze sprzedaży tego okresu. Z kolei w wyniku finansowym 2018 r., w którym uwzględnione zostały również dane ważone udziałami Polnord w spółkach JV, wykazanych zostanie 1 017 lokali (1 131 lokali w 2017 r.).

(ISBnews)