Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 4,1% m/m do 256,8 mld zł w grudniu

ISBNews
11.01.2019 16:31
A A A


Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadła w grudniu o 4,1% m/m do  256,8 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"Trudna sytuacja rynkowa zaciążyła wynikom inwestycyjnym funduszy z ekspozycją na akcje, a to w połączeniu z ujemnym bilansem sprzedaży odbiło się na aktywach - w grudniu wartość aktywów pod zarządzaniem polskich funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o blisko -11 mld zł, do 256,8 mld zł. To już piąty miesiąc z rzędu, gdy łączna wartość zgromadzonego kapitału spadła" - czytamy w raporcie. 

Za grudniowy spadek aktywów przede wszystkim odpowiadają fundusze aktywów niepublicznych - wartość zarządzanych przez nie środków jest o prawie -8 mld zł niższa niż w listopadzie (jeden z większych spadków w historii), i wyniosła na koniec 2018 roku niespełna 85 mld zł. To najniższy poziom od ponad trzech lat.

"Przyczyną jest głównie ujemne saldo wpłat i wypłat, jednak warto podkreślić, że fundusze poniosły również stratę z tytułu wyniku zarządzania. Miniony miesiąc nie był udany również dla funduszy akcji - ich aktywa zmniejszyły się o prawie -1,2 mld zł (-4,4%). To z jednej strony efekt bardzo trudnej sytuacji rynkowej - większość produktów z tego segmentu zakończyła grudzień pod kreską - z drugiej zaś kontynuacji przewagi umorzeń nad wpłatami, która trwa od lutego 2018 r." - czytamy także.

Trwa również spadek aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu - grudzień był siódmym miesiącem z rzędu, gdy wartość kapitału uległa zmniejszeniu (-0,8 mld zł, -8,3%). Zadecydował o tym przede wszystkim ujemny bilans sprzedaży - środki wycofywane są nieprzerwanie od ponad roku. Klientów z jednej strony zniechęcają nie najlepsze stopy zwrotu, z drugiej zaś umorzenia to efekt ujawnienia afery GetBack i problemów tych towarzystw funduszy inwestycyjnych, które wchodziły w relacje biznesowe z windykatorem.

"Miniony miesiąc nie sprzyjał również funduszom dłużnym - wartość aktywów na koniec grudnia była o -0,8 mld zł niższa niż miesiąc wcześniej (-1,8%). To niemal wyłącznie wynik przewagi umorzeń nad wpłatami. Inwestorzy wycofują środki przede wszystkim z funduszy obligacji korporacyjnych - w efekcie ich aktywa spadły w grudniu o ponad -0,9 mld zł" - czytamy dalej.

Grudzień był także drugim miesiącem w całym 2018 r., kiedy zmniejszyła się wartość środków zgromadzonych w ramach funduszy gotówkowych i pieniężnych. Spadek był jednak niewielki i wynikał z ujemnego salda wpłat i wypłat (wynik z tytułu zarządzania był dodatni). Wzrostu aktywów doświadczyły tylko dwa relatywnie niewielkie segmenty funduszy - sekurytyzacyjne i nieruchomości. W obu przypadkach stoi za tym dodatni wynik z tytułu zarządzania, podsumowano w materiale.

(ISBnews)