Kalendarium ISBnews

ISBNews
14.01.2019 18:00
A A A


WTOREK, 15 stycznia

--Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, dzień II

--09:00: IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 roku, średnioroczny  wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r.

--10:30: Konferencja prasowa Randstad pt. "Monitor Rynku Pracy: Kolejny rekord w ocenie szans Polaków na nowe zatrudnienie, głównym motorem zmiany pracy nie jest już wyższa pensja"

--11:00: Konferencja prasowa Warsaw Enterprise Institute (WEI) nt. raportu "Przemysł spirytusowy w Polsce. Potrzebny gospodarce, mocno wpisany w naszą kulturę i historię" 

--13:00: Konferencja prasowa CDRL nt. planów rozwoju spółki i działań w obszarze akwizycji  

 

ŚRODA, 16 stycznia

--09:00: Konferencja Fitch 'Credit Outlook 2019: Emerging Europe Sovereign & Bank Outlook'

--10:00: Planowane posiedzenie Sejmu

--10:00: Konferencja prasowa TU Inter Polska dotyczące m.in. ubezpieczeń zdrowotnych    

-- 10:00: Konferencja prasowa PAIH nt.   obsługi inwestorów zagranicznych w 2018 r.

--10:00: Prezentacja "Analizy WEI w sprawie podwyżki podatku VAT na nektary i napoje owocowe lub warzywne"

--11:00:  Spotkanie prasowe Stowarzyszenia Polska Wódka   

--12:00: Konferencja prasowa ZPP dot. prezentacji raportu: "Struktura inwestycji w Polsce, szanse i zagrożenia"   

 

CZWARTEK, 17 stycznia

Planowane posiedzenie Sejmu

--09:30: Prezentacja najnowszego raportu Fundacji Schumana "Jak żyć z ?uro? Doświadczenia i perspektywy".

--10:00: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii

--10:00: Śniadanie prasowe Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i przedstawicieli przemysłu zainteresowanego rozwijaniem odnawialnych źródeł energii w naszym kraju "OZE dla Przemysłu" 

--11:00: Prezentacja raportu Związku Cyfrowa Polska "Cyberbezpieczeństwo w Polsce: ochrona urządzeń końcowych przed cyberatakami. Analiza sytuacji i rekomendacje działań"  

--13:00: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Energetyki Odnawialnej i Parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego 

--16:00: Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa 

--17:30: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej 

 

PIĄTEK, 18 stycznia

Planowane posiedzenie Sejmu

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje  przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 roku, dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej,wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2018 roku

(ISBnews)