GUS: Inflacja spowolniła do 1,1% r/r w grudniu; konsensus: 1,1% r/r

ISBNews
15.01.2019 10:00
A A A


Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 1,1% w ujęciu rocznym w grudniu 2018 r. (wobec 1,3% r/r w listopadzie), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w grudniu, podał też GUS. 

"W grudniu ub.r. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,8%) oraz rekreacji i kultury (o 0,5%), które podwyższyły ten wskaźnik o 0,18 pkt proc. i 0,04 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu oraz odzieży i obuwia (po 1,4%) obniżyły ten wskaźnik o odpowiednio o 0,13 pkt proc. oraz 0,07 pkt proc." - czytamy w komunikacie. 

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 1,7%), transportu (o 4%), żywności (o 0,8%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o: 0,44 pkt proc., 0,35 pkt proc. i 0,19 pkt proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 6,1%) oraz odzieży i obuwia (o 2,7%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,29 pkt proc. i 0,14 pkt proc., podano także. 

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w grudniu 2018 r. w ujęciu r/r
  % r/r
Ogółem  1,1
   Żywność i napoje bezalkoholowe 0,9
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 1,4
Odzież i obuwie -2,7
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 1,9
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego 1,1
Zdrowie 2,9
Transport 4
Łączność -6,1
Rekreacja i kultura 0,9
Edukacja 3
Restauracje i hotele 3,1
Inne towary i usługi  -0,1


Dziesięciu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się inflacji w zakresie 1-1,2% r/r (średnia wyniosła 1,12%).

(ISBnews)