KOWR: Eksport produktów rolno-spoż. wzrośnie o 4% do ponad 29 mld euro w 2018 r.

ISBNews
16.01.2019 09:09
A A A


Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych wzrośnie o ponad 4% r/r i przekroczy 29 mld euro w 2018 r., prognozują eksperci Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

"Pozytywne zmiany restrukturyzacyjne i modernizacyjne, jakie dokonały się w polskim rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, a także swobodny handel z państwami członkowskimi UE, wpłynęły na wzmocnienie pozycji krajowego sektora rolno-spożywczego na arenie międzynarodowej. Obecnie jest on kluczowym segmentem polskiej gospodarki, generującym znaczące wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych. W 2018 r. wartość tego eksportu prawdopodobnie osiągnie rekordowy poziom ponad 29 mld euro, o ponad 4% wyższy niż w 2017 r. i blisko sześciokrotnie wyższy niż w roku akcesji do UE" - czytamy w raporcie

Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski w okresie styczeń-listopad 2018 r. wyniosła 27,1 mld euro i była o 5,8% większa niż rok wcześniej. Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 18,1 mld euro, o 2,6% wyższym. Dodatnie saldo wymiany zwiększyło się z 7,9 mld euro do blisko 9 mld euro, podano także.

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych znaczącą pozycję zajmuje mięso i jego przetwory, podkreślił KOWR.

"W okresie jedenastu miesięcy 2018 r. wywieziono 1,3 mln ton mięsa czerwonego wraz z przetworami (wzrost o 3% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku), uzyskując 3,5 mld euro (o 2% więcej). Eksport mięsa drobiowego (łącznie z podrobami) wyniósł 1,2 mln ton (wzrost o 13%), a jego wartość osiągnęła poziom 2,2 mld euro (o 18% więcej). Wzrost wartości eksportu odnotowano także w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 13%, do 3,1 mld euro), przetworów zbożowo-mącznych (o 2%, do 2,4 mld euro), produktów mlecznych (o 3%, do 2,1 mld euro) oraz ryb i przetworów (o 16%, do 2 mld euro). Większa była również wartość wywozu m.in.: wyrobów cukierniczych (o 4%, do 1,7 mld euro), warzyw łącznie z przetworami (o 8%, do 1,5 mld EUR), a także produktów paszowych łącznie z makuchami (o 19%, do 1,1 mld euro), soków owocowo-warzywnych (o 18%, do 0,6 mld euro) oraz piwa (o 12%, do 160 mln euro)" - czytamy dalej.

Produkty rolno-spożywcze są eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. W okresie styczeń-listopad 2018 r. dostawy do krajów UE wygenerowały 22,3 mld EUR - ponad 82% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych.

"Głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 6,5 mld euro i był o 8% większy niż w okresie jedenastu miesięcy 2017 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych są także: Wielka Brytania (2,5 mld euro), Holandia (1,8 mld euro) oraz Włochy, Francja i Czechy (po około 1,4 mld euro)" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)