BIG InfoMonitor: Przeterminowane długi polskich seniorów to ponad 7,8 mld zł

ISBNews
18.01.2019 10:08
A A A


Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Choroby, spłata rat kredytów i oczekująca pomocy rodzina to główne powody kłopotów finansowych seniorów, wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Na zdarzający się co najmniej raz w miesiącu brak pieniędzy na opłacenie rat i rachunków skarży się co ósmy z 65-74 latków, podczas gdy w pozostałych grupach wiekowych niemal co czwarty. Wśród seniorów jest też mniej osób z zaległymi płatnościami, niż w całym społeczeństwie, ale i tak jest to ponad 7,8 mld zł przeterminowanego długu.

"Problemy zdrowotne, wymagające niezaplanowanych wcześniej wydatków na leczenie, w połączeniu z ratami już spłacanych kredytów oraz bliscy oczekujący, że rodzice czy dziadkowie zawsze pomogą w potrzebie, to zbieg okoliczności, które część seniorów wpychają w problemy finansowe. Konsekwencja to opóźnienia płatności rachunków i rat kredytów, czy pożyczek. Seniorzy nie są jednak grupą wiekową, która negatywnie wyróżnia się w społeczeństwie, jeśli chodzi o solidność płatniczą. O ile wśród wszystkich dorosłych Polaków obecnie co jedenasty (8,8%) ma opóźnione płatności widoczne w  bazach BIK oraz BIG InfoMonitor, tak po 64. roku życia jest to co dwudziesta osoba (5,3%)" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.  

W bazach Biura Informacji Kredytowej oraz Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor znajduje się obecnie ponad 349 tys. osób, które ukończyły 64 lata i mają przeterminowane o co najmniej 30 dni płatności na kwotę min. 200 zł, w tym kredyty, pożyczki czy też bieżące rachunki i długi windykowane. Łączna wartość ich zaległości przekracza 7,8 mld zł. Średnio wypada na osobę 22 366 zł, czyli 4 135 zł mniej niż wynosi średnia dla ogółu Polaków (26 551 zł), podano również.

"Taki obraz sytuacji potwierdzają badania, w których Polacy odpowiadają, jak często zdarzają się im kłopoty z opłaceniem koniecznych rachunków, kredytów czy pożyczek. Do trudnych momentów pojawiających się co najmniej raz w miesiącu przyznaje się 13% osób w wieku 65-74 lata, podczas gdy wśród osób między 18. a 64. rokiem życia takie sytuacje ma 23% badanych. Z pewnością jest to m.in. zasługa większej dyscypliny. Osoby po 64. roku życia nie pozwalają już sobie na rozrzutność, jedynie co pięćdziesiąty senior przypisuje sobie taką cechę, dla porównania wśród 18-34-latków rozrzutny jest co szósty, a w całej populacji co dziesiąty" - czytamy dalej.

Za oszczędnych uznaje się ponad połowa (53%) seniorów, czyli niewiele więcej niż wśród ogółu (51%). 45% nie potrafi się jednoznacznie ocenić. Jeśli senior robi zakupy ponad swoje możliwości finansowe, to zdobywa się na rozrzutność przede wszystkim przy kupnie auta (29%), sprzętu RTV i AGD (23%) i wakacyjnych wyjazdów (23%). Na czwartym miejscu znalazły się towary oferowane na prezentacjach sprzedażowych, które otrzymały aż 16% wskazań. W innych grupach wiekowych na tej pozycji jest sprzęt elektroniczny i elementy wyposażenia mieszkania.

"Gdy 65-74-latkowie na liście przyczyn braku pieniędzy na konieczne wydatki wymieniają na pierwszym miejscu problemy zdrowotne, na drugim kredyty i zakupy ratalne, a następnie konieczność pomagania rodzinie, to 18-24-latkowie jako przyczynę pustki w portfelu w dniu płatności rachunków podają rozrzutność, brak pracy i nieumiejętność planowania budżetu. [...] Niestety, nawet na emeryturze zarządzenie budżetem stanowi całkiem znaczący problem. W wieku 65-74 lat co dziesiąta osoba wskazuje, że nadal nie umie planować swoich finansów i jest to jedna z pięciu najważniejszych przyczyn leżących u podstaw kłopotów z płynnością. Wprawdzie zdarza się rzadziej niż wśród wchodzących w dorosłość, gdzie problem sygnalizuje co piaty badany, ale [...] nadal jest to liczna grupa" - podsumowano.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie BIG InfoMonitor przez Quality Watch, techniką wywiadów internetowych (CAWI) wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 1 296 dorosłych mieszkańców Polski, październik 2018 r.

(ISBnews)