PKO TFI zmieniło nazwy 4 funduszy i subfunduszy, polityka inwest. kontynuowana

ISBNews
22.01.2019 13:45
A A A


Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) dokonało zmian nazw czterech funduszy i subfunduszy: PKO Skarbowy, PKO Płynnościowy, GAMMA Pieniężny PKO Bezpieczna Lokata. Polityka inwestycyjna tych produktów nie ulega zmianie, podała spółka. 

Zmiana nazw związana jest z koniecznością dostosowania do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dot. funduszy rynku pieniężnego (Rozporządzenie FRP).

PKO Skarbowy zmienił nazwę na PKO Obligacji Skarbowych, PKO Płynnościowy na PKO Obligacji Skarbowych Plus, GAMMA Pieniężny na GAMMA Plus, a PKO Bezpieczna Lokata na PKO Konserwatywna Strategia. 

Powyższe zmiany weszły w życie 21 stycznia br. 

PKO TFI przypomniało, że w przypadku, gdy dany fundusz inwestycyjny nie spełnia kryteriów funduszu rynku pieniężnego określonych w Rozporządzeniu FRP  to - zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego - nie jest możliwe posługiwanie się w nazwie funduszu określeniami takimi jak np. "pieniężny", "gotówkowy", "lokacyjny", "depozytowy", "skarbowy", czy "płynnościowy". 

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Zarządza środkami powierzonymi przez blisko pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych. Istnieje od 1997 roku.

(ISBnews)