Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
22.01.2019 17:57
A A A


Medinice uzyskał amerykański patent wydany przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. "CathAIO", tj. elektrodę o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych: elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych, poinformowała spółka. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest uiszczenie przez spółkę opłaty administracyjnej.

Polwax miał 277,9 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, 27,2 mln zł EBITDA i 17,6 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

PCC Rokita zawarło z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu o wartości 45 mln euro (192,9 mln zł) na realizację projektu inwestycyjnego o wartości ok. 110,5 mln euro, podała spółka.

KGHM Polska Miedź zawarł porozumienie ze stroną społeczną w sprawie podwyższenia stawek płac zasadniczych od 1 stycznia br., podała spółka.

Energa Ciepło Kaliskie - spółka z Grupy Energa - planuje rozwinąć infrastrukturę ciepłowniczą i podłączy nowe obiekty do miejskiej sieci. Prace mają być zakończone w I połowie 2019 r., podała grupa.

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w oficjalnym otwarciu Domu Polskiego w szwajcarskim Davos. Inicjatywa Banku Pekaoi PZU to pierwsze polskie miejsce spotkań i debat na temat wyzwań globalnej gospodarki na Światowym Forum Ekonomicznym, podał bank.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) dokonało zmian nazw czterech funduszy i subfunduszy: PKO Skarbowy, PKO Płynnościowy, GAMMA Pieniężny PKO Bezpieczna Lokata. Polityka inwestycyjna tych produktów nie ulega zmianie, podała spółka. 

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 67,2 tys. ton w grudniu 2018 r. i była wyższa o 2% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,7 tys. ton w grudniu 2018 r. i była o 19% wyższa niż przed rokiem, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Amica wprowadziła do sprzedaży chłodziarki do wina, podała spółka. Do tej pory na polskim rynku dominowały urządzenia przeznaczone dla odbiorców profesjonalnych, drogie i charakteryzujące się bardzo dużą pojemnością oraz rozmiarem. Amica zaprojektowała nowe urządzenia z myślą o użytkownikach indywidualnych.

Połączenie Getin Noble Banku z Idea Bankiem nie ma natychmiastowego wpływu na rating Getin Noble Bank  (B-, perspektywa negatywna), podał Fitch Ratings. Agencja wskazuje jednak, że planowane połączenie nie rozwiązuje od razu problemu słabej kapitalizacji i zwiększonego ryzyka płynności, które są dwiema głównymi słabościami ratingowymi GNB. 

PKO Bank Hipoteczny uplasował piąta benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 r. Marża została ustalona na 34 pb ponad stopę Mid-Swaps. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych, na łączną kwotę 1 080 mln euro, złożyło ponad 70 inwestorów, podał bank.

Hoist Finance nadal prowadzi negocjacje w sprawie zakupu od GetBacku nierentownych aktywów i jest na końcowym etapie porozumienia w sprawie nabycia jednej trzeciej tych aktywów, podał Hoist Finance. 

Szacunkowe skonsolidowane przychody za grudzień 2018 r. Asbis Enterprises wyniosły ok. 204 mln USD i były o ok. 5% niższe w skali roku, podała spółka. Grudzień był najlepszym miesiącem pod względem sprzedaży w całym 2018 roku.

Comarch podpisał umowę z Biblioteką Narodową na realizację projektu "Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej". Projekt obejmie rozwój oprogramowania, wdrożenie nowej architektury i funkcji Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej oraz rozbudowę interfejsów Polona.pl i e-ISBN.

Dekpol w ramach obecnie realizowanych kontraktów na budowę obiektów magazynowych dostarczy łącznie około 230 tys. m2 powierzchni użytkowej, podała spółka. Zgodnie z prognozą, cały segment generalnego wykonawstwa w 2018 r. zapewni grupie kapitałowej 540 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Synektik odnotował 12,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017, który rozpoczął się 1 stycznia 2017 r., a skończył się 30 września 2018 r. wobec 1,08 mln zł w 2016 r., podała spółka w raporcie.

Zarząd Vantage Development podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła parametr ST dla Banku Pekao (mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny) po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego na poziomie 4,28 pkt proc., podał bank. 

Spółki dilerskie Grupy BAH  oraz spółka Projekt 07, która odpowiada za powstanie nowego salonu Grupy BAH w Warszawie, podpisały z Jaguar Land Rover Deutschland (importerem marki Jaguar Land Rover w regionie europejskim) - listy intencyjne zawierające deklarację kontynuowania działalności dilerskiej Jaguar i Land Rover poprzez zawarcie umowy dilerskiej i serwisowej i prowadzenie w charakterze autoryzowanego dilera sprzedaży oraz serwisu samochodów Jaguar i Land Rover od 1 sierpnia 2020 roku, podała spółka.

Hoist wycofuje się z inwestycji we wszystkie aktywa GetBack, podała spółka. Zarząd GetBack zmuszony jest do złożenia w sądzie zupełnie nowej propozycji układowej, a dziś przedstawi obligatariuszom całkowicie nowy scenariusz tzw. stopniowego upłynniania aktywów. 

(ISBnews)