Cyfrowy Polsat: Zwiększenie odrocz. podatku o 162,6 mln zł obniży wynik za IV kw

ISBNews
23.01.2019 17:34
A A A


Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat dokonał wstępnej analizy wpływu jednorazowych transakcji między spółkami grupy w IV kw. 2018, która wykazała konieczność zwiększenia wartości zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w skonsolidowanym bilansie o kwotę ok. 162,6 mln zł, podała spółka. Zmiana pomniejsza skonsolidowany zysk netto w IV kwartale 2018 roku.

"Spółka dokonała wstępnej analizy wpływu jednorazowych transakcji mających miejsce między spółkami grupy w czwartym kwartale 2018 roku na kwoty aktywów oraz zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wykazania w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy Polsat na dzień 31 grudnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Analiza wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2018 roku o kwotę ok. 162,6 mln zł. Opisana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ma charakter niegotówkowy i obciąża linię "Podatek dochodowy" w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Cyfrowy Polsat, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2018 roku, wskazano w informacji.

"Wyżej opisane zwiększenie zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczy aktywów spółek zależnych ujmowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Cyfrowy Polsat wycenianych w momencie nabycia spółki zależnej w wartości godziwej" - czytamy dalej.

Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Cyfrowy Polsat za 2018 rok, mogą się różnić od wartości zamieszczonych powyżej. Powyższe wartości oraz informacje będą podlegały badaniu audytora, podano także.

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na GPW od maja 2008 roku. Grupa oferuje m.in. usługi płatnej TV w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej, usługi telefonii komórkowej i transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego internetu.

(ISBnews)