PKN Orlen miał 804 mln zł zysku netto, 1 243 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

ISBNews
24.01.2019 08:20
A A A


Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 804 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 1 591 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 214 mln zł wobec 1 987 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 243 mln zł wobec 2 753 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29 420 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 24 734 mln zł rok wcześniej.

W całym 2018 r. spółka miała 5 463 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6 655 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 109 706 mln zł w porównaniu z 95 364 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 5 511 mln zł wobec 7 173 mln zł zysku w 2017 r., zaś zysk EBIT: 7 103 mln zł w 2018 r. wobec 8 657 mln zł zysku rok wcześniej.

"Osiągnęliśmy dobre wyniki działając w bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, czego przykładem był średnioroczny wzrost cen ropy naftowej o ponad 30%. Osiągnięte rezultaty pokazują jak istotne są konsekwencja w działaniu i skuteczne zarządzanie na różnych szczeblach organizacji. To, z czego jesteśmy jednak szczególnie dumni, to fakt, że w tym czasie podjęliśmy szereg niezwykle istotnych decyzji biznesowych, które w długiej perspektywie będą wzmacniać pozycję koncernu na konkurencyjnym rynku, a także pozytywnie wpłyną na rozwój polskiej gospodarki. Te najbardziej strategiczne decyzje to rozpoczęcie procesu fuzji z Grupą Lotos oraz wdrożenie Programu Rozwoju Petrochemii" - skomentował wyniki prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Na koniec 2018 roku zadłużenie netto wynosiło 5,6 mld zł, natomiast dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 15,7%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 4 447 mln zł wobec 6 102 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)