KE wzywa 15 państw do usunięcia uchybień dot. zamówień publicznych i koncesji

ISBNews
24.01.2019 15:06
A A A


Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wzywa 15 państw członkowskich, w tym Polskę, do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i koncesji, podała Komisja.

"Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu wezwań do usunięcia uchybienia do 15 państw członkowskich  (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Włoch, Malty, Niderlandów, Polski, Rumunii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa) w związku z niezgodnością ich ustawodawstwa krajowego z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych" - czytamy w komunikacie.

Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji nowych przepisów (dyrektywa 2014/24/UE, dyrektywa 2014/25/UE i dyrektywa 2014/23/UE) do prawa krajowego do 18 kwietnia 2016 r.

"Przesłane dziś wezwania są wynikiem kontroli zgodności przeprowadzonej przez Komisję w celu sprawdzenia, czy przepisy krajowe przyjęte do celów transpozycji są zgodne z dyrektywami unijnymi. Taka sama ocena jest aktualnie prowadzona (lub zostanie przeprowadzona w przyszłości) w odniesieniu do pozostałych państw członkowskich, które transpozycji dokonały ze znacznym opóźnieniem (zob. sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE). Wymienione państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii" - czytamy także.

(ISBnews)