Agora rozpoczęła negocjacje nt. przejęcia mniejszościowego pakietu Eurozet

ISBNews
25.01.2019 17:55
A A A


Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Agora rozpoczęła dziś negocjacje w przedmiocie potencjalnego nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o., właściciela m.in. Radia Zet, podała Agora.

"Spółka rozpoczęła negocjacje ze sprzedającym wspólnie ze spółką SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) w przedmiocie nabycia łącznie wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Eurozet w ten sposób, że:

1. SFS Ventures nabędzie 60% udziałów w Eurozet,

2. Agora nabędzie 40% udziałów w Eurozet" - czytamy w komunikacie.

SFS Ventures jest spółką prawa czeskiego; większość udziałów w niej jest własnością spółki zależnej Sourcefabric z.ú. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), oferującej rozwiązania typu open source dla mediów, zaś udział mniejszościowy posiada spółka Salvatorska Ventures LCC, zarejestrowana w USA spółka zależna Media Development Investment Fund.

"Jednocześnie, w dniu dzisiejszym, w związku z rozpoczęciem negocjacji, o których mowa powyżej, spółka rozpoczęła również negocjacje z SFS Ventures w przedmiocie ustalenia szczegółowych zasad potencjalnej inwestycji w Eurozet przez SFS Ventures jako wspólnika większościowego oraz spółkę jako wspólnika mniejszościowego oraz przyszłej współpracy tych podmiotów jako wspólników Eurozet" - czytamy dalej.

Rozpoczęcie opisanych powyżej negocjacji nie oznacza, że dane negocjacje zakończą się ustaleniem ostatecznych warunków, odpowiednio, zakupu udziałów Eurozet bądź współpracy SFS Ventures oraz spółki w zakresie wskazanym powyżej, podkreślono w materiale.

"Spółce oraz SFS Ventures nie została udzielona wyłączność na prowadzenie negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów Eurozet. Potencjalna transakcja jest zgodna z długoterminową strategią Grupy Agora, w szczególności z planem wzmacniania pozycji grupy kapitałowej Agory na wybranych dotychczasowych rynkach działalności" - napisano także w komunikacie.

Obecnie w skład Grupy Eurozet wchodzi pięć rozgłośni: Radio Zet, Antyradio, Chillizet, Meloradio, Radio Plus oraz m.in. serwisy internetowe.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)