NBP: Firmy planują niewielki wzrost płac i chcą zwiększać zatrudnienie

ISBNews
28.01.2019 11:02
A A A


Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Plany przedsiębiorstw na I kwartale br. sugerują niewielki wzrost wynagrodzeń, choć presja płacowa pozostaje nadal na wysokim poziomie i optymistyczne są także prognozy zatrudnienia, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

"Prognozy zawarte w Szybkim Monitoringu wskazują na zwiększenie udziału firm podwyższających przeciętne wynagrodzenie. W I kw. 2019 r. zdecydowanie wzrósł (do 37%) odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost płac. Wśród firm, które zadeklarowały plany zwiększenia wynagrodzenia, znaczącą większość (86%) stanowią przedsiębiorstwa, które prognozują niewielkie podwyżki (pozostałe 14% firm przewiduje duży wzrost wynagrodzeń). W perspektywie całego 2019 r. płace zamierza podnieść 68% ankietowanych firm (60% przewiduje niewielkie podwyżki, 8% - znaczące )" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".

NBP podkreślił w raporcie, że znaczącym zmianom nie uległa natomiast wysokość prognozowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek.

"Od połowy 2016 r ich mediana utrzymuje się na poziomie 5%, a w I kw. 2019 r. nieco spadła średnia wartość podwyżki (o 0,6 pkt proc.) i wartość górnego kwartyla rozkładu. Bardzo podobnie do prognoz na I kw. 2019 r. kształtują się prognozy wysokości podwyżek na cały 2019 r. W tym przypadku mediana również wynosi 5%, nieznacznie (o 1 pkt proc.) wyższa jest jedynie wartość trzeciego kwartyla rozkładu zmiennej" - czytamy także.

Optymistyczne są prognozy zatrudnienia w I kw. 2019 r.

"Blisko 26,5% respondentów deklaruje zwiększenie zatrudnienia (tj. o około 7,6 pkt proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku). Widoczny jest także wyraźny wzrost indeksu zatrudnienia (różnicy między deklaracjami zwiększenia i zmniejszenia zatrudnienia) - do najwyższego historycznie poziomu (ok. 21 pkt proc.). Zgodnie z prognozami zmian zatrudnienia na cały 2019 r. ok. 37% przedsiębiorstw zamierza zwiększyć liczbę zatrudnionych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa raczej nie oczekują wyraźniejszego przyspieszenia aktywności na tym polu w kolejnych kwartałach roku" - czytamy dalej.

Jednocześnie większość firm (55%) nie przewiduje zmian wielkości zatrudnienia. Indeks zatrudnienia wzrósł we wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw, ale szczególnie w sektorze dużych przedsiębiorstw (wzrost o ponad 10 pkt proc. w stosunku do I kwartału 2018 r.). Wysoką wartość wskaźnika zatrudnienia (ponad 27 pkt proc.) zaobserwowano również w przypadku firm eksportujących za granicę. Dla nieeksporterów jego wartość jest natomiast niższa niż dla ogółu (13,5 pkt proc.), podano także. 

W grudniu 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2730 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

(ISBnews)