Przegląd prasy

ISBNews
29.01.2019 07:45
A A A


Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.


Rzeczpospolita 

-- Rząd może zawiesić na kołku plan wdrożenia sieci komórkowej nowej generacji 

-- Wynajmujący mieszkania nie wiedzą, jaki podatek mają płacić, bo urzędnicy ciągle zmieniają zdanie

-- Jubilerska sieć W.Kruk chce spróbować sprzedaży sztucznych diamentów 

-- 570 tys. cudzoziemców, głównie Ukraińców było objętych na koniec 2018 r. ubezpieczeniem emerytalno-rentowym 

Parkiet 

-- Dziesięć największych banków notowanych na GPW miało w IV kw. łącznie 3,91 mld zł zysku netto, wynika  z prognoz 

-- KNF wyda bankom rekomendację w sprawie konwersji hipotecznych kredytów walutowych 

-- W biznesie nawozowym przyszła odwilż i ceny poszły  w górę  

-- W tym roku na rynku głównym GPW nie zadebiutowała jeszcze żadna spółka, ale w kolejce są emitenci przechodzący z rynku alternatywnego 

Dziennik Gazeta Prawna 

-- Jest szansa, że Narodowy Bank Polski po roku przerwy wróci do zasilania budżetu państwa własnym zyskiem 

-- Wszystkie plany inwestycyjne TVP są na razie wstrzymane, bo nie wiadomo, ile - a nawet, czy w ogóle - dorzuci budżet państwa 

-- Pieniądze z Brukseli płyną głównie do instytucji publicznych i przedsiębiorstw państwowych, a dopiero za ich pośrednictwem trafiają do innych podmiotów 

-- Na zakazie handlu zyskały dyskonty 

-- Eksport polskiej żywności bije kolejne rekordy 

Puls Biznesu

--Trwają przygotowania do podziału megakontraktu na utrzymanie KSI między Comarch a Asseco, choć to jeszcze nieprzesądzone

--Dziś zapadnie decyzja o tym, który z trzech projektów ustawy dot. jawności wynagrodzeń w NBP będzie procedowany

ISBnews

--Przychody Grupy AmRest wyniosły 443 mln euro w IV kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 23,3% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 25,5%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

--Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas zdecydował o przystąpieniu do realizacji założeń dotyczących wydzielenia z banku działalności faktoringowej i przeniesienia jej do spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., podał bank. Zakończenie prac związanych z wydzieleniem działalności faktoringowej przewidziane jest do końca III kwartału 2019 r.

--Fabryki Mebli 'Forte' miały ok. 297 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2018 r. wobec 292 mln zł rok wcześniej i 32,9 mln zł EBITDA w porównaniu do 25,4 mln zł w IV kwartale 2017 roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny HM Inwest w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, podała Komisja.

--Alchemia ocenia, że ogłoszone przez porozumienie akcjonariuszy wezwanie do sprzedaży 29,245 mln akcji spółki, stanowiących 14,62% głosów, pozostanie bez wpływu na dotychczasową działalność, podała spółka. Jednocześnie zarząd ocenił, że cena 4,8 zł za akcję odpowiada wartości godziwej.

--Wasko oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (lider konsorcjum) podpisały umowę z APTIV Services Poland dotyczącą świadczenia przez konsorcjum usług obliczeniowych, transferu danych, kolokacyjnych oraz składowania i przetwarzania danych, podało Wasko.

--Soho Development wykupiło terminowo wszystkie obligacje serii B3 o łącznej wartości nominalnej 18,5 mln zł, podała spółka.

--Unibep zawarł z YIT Development umowę na wykonanie III etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Sikorskiego/Pory za 34,6 mln zł netto, podała spółka.

--PKP Cargo zdecydowało o skorzystaniu z opcji na zakup pięciu wielosystemowych lokomotyw Vectron od Siemens Mobility za ok. 112 mln zł (wraz z utrzymaniem pojazdów), podała spółka. Lokomotywy będą przeznaczone do tras międzynarodowych w korytarzu północ-południe. Pierwsze lokomotywy zostaną przekazane przewoźnikowi w połowie roku.

--Ferrum podpisało umowę na dostawę rur stalowych dla austriackiej grupy Isoplus o wartości 51,7 mln zł, podała spółka. Całość umowy ma być zrealizowana w tym roku. Katowicka spółka w ramach trzech umów ramowych dostarczy rury do Austrii, Niemiec i na Węgry.

--Miraculum podpisał list intencyjny z dystrybutorem Zichen Trading (HK) CO., Limited z siedzibą w Chinach, podała spółka.

--Zmiany w przetargach, o których pisze "Gazeta Wyborcza", nie spowodowały strat finansowych w KGHM Polska Miedź, podała spółka w oświadczeniu. Podkreśliła, że efektem przeprowadzonych kontroli były zmiany procedur zakupowych, uprawnień części pracowników, a także decyzje o odsunięciu od pełnionych funkcji, a nawet zwolnieniu kilku osób.

--InventionMed rozpoczął współpracę z HTC, podała spółka. Na mocy umowy firmy będą rozwijać technologię oraz sprzęt działający w wirtualnej rzeczywistości. Spółka podtrzymała też plan przeniesienia się na rynek główny GPW z NewConnect w I poł. 2019 r.

--OT Logistics przedłużył termin spłaty kredytów udzielonych przez BGŻ BNP Paribas  (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska) i mBank do 15 lutego, wynikami komunikatu spółki.

--Ultimate Games ustaliło premierę "Darkest Hunters" na Nintendo Switch na 11 lutego 2019 r. w związku z zakończeniem procesu certyfikacji gry, podała spółka.

--Celon Pharma uzyskał patent obejmujący inhibitory fosfodiesterazy 10A (PDE10A) oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób i zaburzeń neurologicznych oraz psychotycznych na terenie USA, podała spółka. Patent został udzielony przez urząd patentowy Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office) i obejmuje pełną ochronę prawną inhibitorów fosfodiesterazy 10A i ich zastosowanie jako leków na terenie Stanów Zjednoczonych.

--Libet zawarł umowę sprzedaży aktywów za 20,25 mln zł i spłacił zadłużenie bankowe na kwotę 11,88 mln zł, podała spółka. 

--Grupa Archicom planuje osiągnąć w 2019 r. wynik sprzedaży na poziomie 1300-1600 mieszkań i przekazać swoim klientom 1500-1600 lokali, podała spółka.

--Grupa Stelmet wypracowała 553 mln zł przychodów w roku obrotowym 2017/2018 (wzrost o ponad 3% r/r). Skonsolidowana EBITDA wyniosła 68,6 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r. Zapowiedziany przez zarząd test na utratę wartości aktywów trwałych, w postaci wartości firmy (goodwill), wykazał konieczność dokonania odpisu aktualizującego w kwocie 11 mln zł, co miało istotny wpływ na raportowany zysk netto grupy - wyniósł on 9,6 mln zł wobec 17,5 mln zł w roku obrotowym 2016/2017, podała spółka na podstawie wstępnych wyników.

(ISBnews)