CCC przedłużyło wezwanie na akcje Gino Rossi do 15 lutego

ISBNews
01.02.2019 08:28
A A A


Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - CCC przedłużyło wezwanie na akcje Gino Rossi do 15 lutego włącznie, ponieważ do 31 stycznia 2019 r. nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 29 treści wezwania, tj. wzywający nie uzyskał bezwarunkowej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Gino Rossi, ani nie upłynął termin, w jakim decyzja ta powinna zostać wydana, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. 

"Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 15 lutego 2019 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW: 20 lutego 2019 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 25 lutego 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu może być przedłużany przez wzywającego na zasadach określonych w rozporządzeniu.

7 grudnia ub. roku CCC wezwało do sprzedaży 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. 

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. 

(ISBnews)