Spółka Tauronu zagospodaruje uboczne produkty spalania z bloku 910MW w Jaworznie

ISBNews
01.02.2019 14:46
A A A


Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Spółka Bioeko Grupa Tauron podpisała umowy ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczące sprzedaży i zagospodarowania ubocznych produktów spalania i produktów powstałych w wyniku procesu odsiarczania spalin z bloku energetycznego 910 MW. Jest to część działań związanych z reorganizacją obszaru ubocznych produktów spalania w Grupie Tauron.  

"Podpisane umowy przewidują, że z dniem rozruchu bloku 910 MW Bioeko Grupa Tauron przejmie pełną odpowiedzialność za popioły lotne ze spalania węgla, żużle oraz gipsy. Okres obowiązywania umów jest zróżnicowany w zależności od produktu" - czytamy w komunikacie. 

Obecnie Bioeko prowadzi działania związane z wyłonieniem strategicznych partnerów gwarantujących odbiór ubocznych produktów spalania wraz z kontraktacją sprzedaży i zagospodarowaniem odpadów, podano także. 

"Zawarta umowa zapewnia naszej spółce długoterminową dostępność surowców będących ubocznymi produktami spalania  węgla kamiennego. Produkty spełniające określone parametry fizyko-chemiczne mogą stanowić poszukiwany, atrakcyjny surowiec dla wielu wytwórców" - powiedział prezes Bioeko Grupa Tauron Andrzej Grela, cytowany w komunikacie. 

Dodał, że producenci dysponujący odpowiednią technologią przy zastosowaniu UPS-ów mogą z jednej strony  wytworzyć produkt użytkowy i z powodzeniem realizować idę Gospodarki Obiegu Zamkniętego wpływając pozytywnie na naturalne środowisko człowieka, z drugiej realizują dochodową produkcję dla klientów końcowych. 

Bioeko Grupa Tauron Sp. z o.o. to specjalistyczny operator prowadzący działalność handlową związaną ze sprzedażą i zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania oraz ubocznych produktów wydobycia pochodzących ze wszystkich jednostek wytwórczych Grupy Tauron oraz jedyny dostawca biomasy w Grupie.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)