Polska uzyskała członkostwo w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej

ISBNews
06.02.2019 16:13
A A A


Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Członkostwo w organizacji umożliwia rozwój współpracy z Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) polskich naukowców oraz doktorantów, w tym pozwala na tworzenie wspólnych inicjatyw, np. programów doktorskich z uczelniami w naszym kraju, poinformowało ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. 

"28 stycznia 2019 r. Polska przekazała Rządowi Szwajcarii dokumenty o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r. Tym samym, zgodnie z art. XV paragraf 4c, z dniem 28 stycznia 2019 r. niniejsza Umowa zaczęła obowiązywać dla Polski jako pełnoprawnego członka EMBL" - czytamy w komunikacie.

Członkostwo w organizacji umożliwia rozwój współpracy z EMBL polskich naukowców oraz doktorantów, w tym pozwala na tworzenie wspólnych programów, np. programów doktorskich z uczelniami w Polsce. Cechą charakterystyczną EMBL jest interdyscyplinarność. Dlatego też EMBL zatrudnia obok biologów, także biochemików, fizyków czy informatyków. Ok. 30% wszystkich liderów grup badawczych EMBL posiada grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), 21 to członkowie EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej), a czterech to członkowie Royal Society, podano także. 

Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (ang. EMBL) jest międzynarodową organizacją badawczą państw europejskich, specjalizującą się w prowadzeniu badań podstawowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, powołaną w 1974 r. z inicjatywy Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (ang. EMBO), obecnie ? razem z Polską - z 26 państwami członkowskimi, jednym państwem ze statusem członka perspektywicznego (Litwa) oraz dwoma pozaeuropejskimi państwami stowarzyszonymi (Australia i Argentyna).

(ISBnews)