KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. o 0,2 pkt proc. do 3,5%

ISBNews
07.02.2019 12:08
A A A


Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z listopada ub. r. do 3,5% (wobec 5,1% odnotowanych w 2018 r.), podała Komisja w zimowej prognozie. Prognoza na 2020 r. wyniosła 3,2% (wobec 3,3% poprzednio). 

"Wzrost PKB spowolni stopniowo do 3,5% w 2019 r. i 3,2% w 2020 r. Ryzyka dla tej prognozy są zasadniczo zbilansowane i związane są głównie z trendami w zakresie popytu zewnętrznego i inwestycji prywatnych" - czytamy w raporcie "European Economic Forecast. Winter 2019"

Komisja spodziewa się spowolnienia inflacji wobec wcześniejszej prognozy do 2,3% w 2019 r. i 2,7% w 2020 r. (wobec odpowiednio: 2,6% i 2,7% oczekiwanych wcześniej). 

(ISBnews)