Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m nieznacznie w styczniu

ISBNews
08.02.2019 12:56
A A A


Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła 4 433,3 mln zł, podał Skarbiec TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 432,4 mln zł.

"Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec stycznia br. wyniosły 1,66 mld zł, co oznacza wzrost o 5,6% m/m. Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec grudnia br. wyniosły 2,29 mld zł, co oznacza spadek o 3,8% w porównaniu z końcem grudnia 2018" - czytamy w komunikacie.

Styczeń był bardzo dobrym miesiącem dla funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI. Aktywa tej grupy funduszy przede wszystkim za sprawą bardzo dobrych wyników inwestycyjnych wzrosły w ub. miesiącu w porównaniu do wartości na koniec grudnia 2018 r. o 5,6% i osiągnęły wartość 1,66 mld zł. Szczególnie udany początek roku miały fundusze inwestujące w akcje małych i średnich spółek notowanych na regulowanych rynkach na całym świecie i na GPW, czyli Skarbiec Spółek Wzrostowych - wzrost aktywów o 17,4% w stosunku do końca grudnia 2018 (+ 68,7 mln PLN, suma aktywów przekracza obecnie 464 mln zł), Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek ? wzrost o 8,7% m/m (+ 3,5 mln zł, suma aktywów wynosi obecnie 44,4 mln zł) oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek +6,2% m/m (+ 6,9 mln zł, suma aktywów wynosi obecnie blisko 119 mln zł), podano w materiale.

"Zarządzający funduszami Skarbiec TFI widzą potencjał szczególnie w rynku amerykańskim. Postawą jest wnikliwa analiza i obserwacja podaży i popytu na globalnych rynkach. Jeśli chodzi o rynek krajowy to warto zwrócić uwagę na wysokie tempo wzrostu gospodarczego Polski na tle całej UE, rekordowo niskie stopy, spadek poziom długu publicznego do PKB. Możemy przypuszczać, że kapitał zagraniczny zainteresuje się rynkami wschodzącymi" - napisano dalej.

Styczeń 2019 przyniósł bardzo dobre wyniki funduszy akcji zagranicznych zarządzanych przez  Skarbiec TFI, podkreśliła spółka.

"Dwa pierwsze miejsca w zestawieniu stóp zwrotu dla funduszy globalnych rynków rozwiniętych zajęły w styczniu fundusze: Skarbiec Spółek Wzrostowych (+15,3%) oraz Skarbiec Globalnych Małych i Średnich Spółek (+12,4%). Te wyniki cieszą nas tym bardziej, ponieważ nie tylko nominalnie ale także w ujęciu relatywnym są to imponujące rezultaty. Zyski osiągnięte od początku roku na obu funduszach są znacznie lepsze nawet od najmocniejszych indeksów rynkowych, na których te fundusze inwestują (indeksy NASDAQ oraz S&P 500 urosły w styczniu odpowiednio o +9,7% i +7,9%)" - czytamy w komunikacie.

"Wysokie stopy zwrotu jakie osiągnęliśmy w styczniu, były pochodną bardzo dobrej selekcji spółek głównie z rynku amerykańskiego. Rynek ten, ze względów strukturalnych, jest przez nasz zespół uważany za najbardziej atrakcyjny i obfity w innowacyjne podmioty, które rozwijają swój biznes w dwucyfrowym tempie. To właśnie tam, w ostatnich tygodniach udało się nam znaleźć wiele nowych i bardzo dynamicznie rozwijających się spółek (m.in. z segmentu software, konsumenckiego oraz medycznego). Jednocześnie widzimy w tych nieznanych jeszcze szerokiemu rynkowi firmach, ogromne potencjały rozwoju także na najbliższe lata. Wierzymy, że wiele z nich może za kilka lat powtórzyć trajektorie sukcesu takich tuzów, jak np. Netflix czy Adobe widzianych w ostatnim pięcioleciu" - skomentował zarządzający funduszami Skarbiec TFI Michał Cichosz, cytowany w materiale.

Pełniąca obowiązki prezesa Skarniec TFI Anna Milewska zwraca uwagę, że Towarzystwo od ok. dwóch miesięcy ma jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów dedykowany rynkom zagranicznym wśród krajowych TFI.

"Jesteśmy przekonani, że dzięki pracy tak świetnych ekspertów - Pauliny Brandstatter, Michała Cichosza, Tomasza Piotrowskiego oraz Bartosza Szymańskiego - wyróżnikiem funduszy Skarbiec TFI operujących na rynkach zagranicznych będzie wyszukiwanie unikalnych produktów i modeli biznesowych, które w długim terminie będą generować ponadprzeciętne stopy zwrotu dla inwestorów. Głęboko wierzymy, że konsekwentnie realizowana skuteczna selekcja na globalnych i co ważne płynnych rynkach stanowi dużą wartość dla klientów Skarbiec TFI. Dotyczy to zarówno istniejących funduszy jak i tworzonych przez towarzystwo nowych, nieszablonowych produktów" - powiedziała Milewska, cytowana w komunikacie.

Według stanu na dzień 31 stycznia 2019 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi, podano także.

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)