ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

ISBNews
13.02.2019 08:26
A A A


Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data otrzymał od Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie wiążącą ofertę zakupu 100% udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze, wraz z projektem umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji, podała spółka. 

"Proponowana cena za nabycie udziału wynosi 150 tys. zł. Obie strony zobowiązały się dodatkowo do tego, że zawrą razem ze spółką zależną umowę subpartycypacji, na mocy której określone zostaną warunki spłaty przez nią określonych, wymagalnych wierzytelności ABC Data od spółki zależnej. Oferta jest aktualnie przedmiotem analizy zarządu ABC Data" - czytamy w komunikacie. 

Zarząd ABC Data poinformował także, że jest w trakcie weryfikowania wyceny spółki zależnej. Według szacunków zarządu, transakcja może mieć negatywny wpływ na jednostkowy wynik finansowy ABC Data oraz skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej ABC Data za 2018 rok w wysokości odpowiednio około 14,8 mln zł oraz około 17,3 mln zł.

Wynika to z ewentualnej konieczności dokonania odpisu wartości udziałów w sprawozdaniu jednostkowym oraz odpisu z tytułu utraty wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Powyższe ewentualne odpisy będą miały charakter nieoperacyjny i niepieniężny.

Wskazane dane są wstępnymi, niezaudytowanymi danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie w toku finalizowania prac nad sprawozdaniami finansowymi za 2018 r. 

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)