SA KIG: Odnotowano 158 nowych spraw i wydano 131 decyzje w 2018 r.

ISBNews
18.02.2019 13:47
A A A


Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izie Gospodarczej w Warszawie odnotował 158 nowych spraw w 2018 r., z czego ponad 10% miała charakter międzynarodowy, poinformował sąd. Wydano 131 decyzje kończące postępowanie, podano także. 

"W minionym roku udało nam się maksymalnie skrócić czas trwania arbitrażu. Wszystko dzięki wprowadzonemu w połowie 2018 r. przepisowi regulującemu szybką ścieżkę proceduralną. Szybkość postępowania i przewidywalny z góry czas wydania rozstrzygnięcia to z punktu widzenia przedsiębiorców bardzo istotne czynniki. Doceniają oni także doświadczenie w sporach oraz szeroki wachlarz arbitrów orzekających w naszym Sądzie" - powiedziała dyrektor generalna SA przy KIG Agnieszka  Durlik, cytowana w komunikacie. 

Najczęściej arbitrzy zajmowali się sporami dotyczącymi sprzedaży, obrotu handlowego i komisu - to 29,11% ogółu wszystkich postępowań prowadzonych w ubiegłym roku przez Sąd Arbitrażowy (46 spraw). Kolejna grupa to najem, dzierżawa - 23,42% (37 spraw). Usługi (w tym usługi finansowe) to 22,78% postępowań (36 spraw), a budownictwo (roboty budowlane) - 15,19% (24 sprawy).

"Sąd polubowny rozstrzygał także 1 spór z zakresu prawa spółek (corpo) - co stanowi 0,63% ogółu spraw prowadzonych przez SA przy KIG. 8,86% (14 spraw) to spory z innych kategorii" - czytamy także.

Jak szacuje SA KIG, 89,24% wszystkich postępowań prowadzonych w 2018 roku przez Sąd Arbitrażowy to sprawy krajowe, a 10,76% - sprawy zagraniczne.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

(ISBnews)