Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

ISBNews
18.02.2019 15:56
A A A


Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Zakończone testy na utratę wartości aktywów Taurona Polskiej Energii doprowadziły do zmian w zakresie odpisów na utratę wartości. Wartość netto odpisów wynosi 466,5 mln zł, a szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto za 2018 rok wyniesie 377,9 mln zł, podała spółka.

"Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne:

- rozstrzygnięcie trzech aukcji głównych rynku mocy na lata dostaw 2021-2023;

- projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii, które dla jednostek wytwórczych niespełniających określonych kryteriów emisyjności w zakresie CO2 przewiduje wyłączenie wsparcia w formie płatności z rynku mocy;

- wzrost opłacalności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do generacji konwencjonalnej (efekt wzrostu rynkowych cen energii oraz zielonych certyfikatów);

- wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wytwarzanie wykazały:

- w ramach energetyki konwencjonalnej zasadność utworzenia odpisów netto z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 788,4 mln zł,

- w ramach odnawialnych źródeł energii zasadność odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 321,9 mln zł.

"Nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (wartość netto odpisów) wynosi 466,5 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 377,9 mln zł" - czytamy dalej.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzone analizy wykazały:

- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 54,1 mln zł.

- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wytwarzanie S.A. w wysokości 1 814,3 mln zł,

- zasadność odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ekoenergia sp. z o.o. w wysokości 402,4 mln zł.

"Nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym (wartość netto odpisów) wynosi 1 466 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 1 466 mln zł" - podano także.

Wartość powyższych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zaznaczono.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)