Tauron: Konsorcjum z Budimeksem dostosuje El. Łaziska do BAT za ponad 58 mln zł

ISBNews
21.02.2019 13:17
A A A


Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał z konsorcjum Budimeksu i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe umowę o wartości ponad 58 mln zł brutto na dostosowanie Elektrowni Łaziskach do konkluzji BAT, podała spółka.

"Opracowaliśmy szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie naszych aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Podpisana umowa jest pierwszym etapem tego projektu i potwierdza, jak poważnie podchodzimy do kwestii ochrony środowiska, w szczególności w tym przypadku jakości powietrza. Modernizacja naszych bloków o mocy 200 MW jest również konieczna, by uczestniczyć od 2021 roku w rynku mocy" ? powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Zawarta dziś umowa dotyczy modernizacji istniejącej instalacji odsiarczania spalin i układu odprowadzania spalin w Elektrowni Łaziska. Zadanie zrealizuje konsorcjum Budimex oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, a wartość kontraktu brutto wynosi ponad 58 mln zł.

"Zakres prac obejmuje m.in. likwidację wymiennika GAVO na IOS (instalacja odsiarczania spalin); wybudowanie dodatkowego 'mokrego' komina do odprowadzenia spalin z absorbera; modernizację absorbera polegającą na zabudowie półki sitowej poprawiającej skuteczność odsiarczania; wykonanie połączenia czopuchów kanałów spalin bloków 9 i 10 z czopuchem kanałów spalin bloków 11 i 12 wraz z zabudową klap szczelnych umożliwiającą dowolną konfigurację pracy bloków na dowolny IOS" - czytamy dalej.

Przetargi ogłoszone w ubiegłym roku w ramach programu dostosowania aktywów wytwórczych do konkluzji BAT dotyczą Elektrowni Jaworzno, Łaziska, Łagisza oraz Siersza i obejmują różne zadania w zależności od specyfiki i potrzeb danej jednostki, podano także.

Przyjęte w 2017 roku w Unii Europejskiej konkluzje BAT nakładają na duże obiekty energetycznego spalania restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące mniejszej emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu chloru, rtęci i fluorowodoru do 2021 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)