Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
21.02.2019 17:41
A A A


Synektik odnotował 8,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019, tj. od 1 października do 31 grudnia 2018 r., wobec 3,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch kwestionuje zasadność częściowego wypowiedzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS) oraz naliczenia kary, podała spółka. Comarch jest gotowy także do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej. Ponadto zaznacza, że częściowe wypowiedzenie umowy przez ZUS nie będzie miało znaczącego wpływu na wyniki finansowe oraz działalność operacyjną Comarch w 2019 r.

Ciech w ramach prac nad sprawozdaniem jednostkowym za 2018 r. przeprowadził testy na utratę wartości zaangażowania spółki w spółkach zależnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zarząd podjął decyzję o odwróceniu w całości dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość udziałów w SDC GmbH w kwocie ok. 260 mln zł, podał Ciech. Kwota odwrócenia odpisu powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego netto za ub.r.

Sąd rejonowy w Białymstoku zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego Vistal Pref w restrukturyzacji, spółki zależnej Vistalu Gdynia, podał Vistal.

Zarząd BBI Development podjął uchwałę o przeprowadzeniu emisji nowych, niezabezpieczonych obligacji serii BBI0222 o wartości nominalnej 15 mln zł, w ramach istniejącego programu, podała spółka. Celem emisji jest refinansowanie części obligacji zapadających w lutym br.

LC Corp przekroczy próg 200 tys. m2 oddanej do użytku powierzchni komercyjnej w III kwartale 2019 roku, wynika z wypowiedzi dyrektora Działu Komercjalizacji LC Corp Piotra Pirogowicza. LC Corp podpisał 32 umowy najmu 32 900 m2 powierzchni biurowej w 2018 r., co stanowi nowy rekord dla spółki. 

Zarząd Impela będzie rekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r, poinformowała spółka.

Tauron Polska Energia podpisał z konsorcjum Budimeksu i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe umowę o wartości ponad 58 mln zł brutto na dostosowanie Elektrowni Łaziskach do konkluzji BAT, podała spółka.

PKO Bank Polski wdrożył e-Księgowość - rozwiązanie dla małych i średnich firm ułatwiające samodzielne prowadzenie biznesu, podał bank. E-Księgowość razem z aplikacją asystenta firmowego i e-sklepem tworzy kompleksowy ekosystem usług dodatkowych dla MSP.

Orange Polska może powrócić do wypłacania dywidend w 2021 r., poinformował prezes Jean-François Fallacher, podkreślając, że to stwierdzenie nie oznacza, iż operator ma już takie plany.

Orbis nadal zalicza akwizycje hoteli do swoich priorytetów, choć przyznaje, że wysokie ceny na rynku im nie sprzyjają. Dlatego spółka jest skłonna więcej inwestować w renowację istniejących hoteli, zwłaszcza gdy widzi szanse na szybki zwrot kapitału, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. Nakłady inwestycyjne na remonty i modernizacje podtrzymuje zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na poziomie 150-170 mln zł w 2019 r.

Hitachi Capital Polska podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Prime Car Management (PCM) do 22,25 zł za walor z 18,05 zł, podała spółka. Inwestorzy mogą składać zapisy do sprzedaży akcji PCM w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska do 22 lutego br.

mBank wypowiedział umowę kredytu spółce GetBack w restrukturyzacji w związku z brakiem spłaty w terminie należnej kwoty i odsetek, podał GetBack. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Fundacja Startup Hub Poland zaprosiły do Polski zagraniczne startupy oferujące innowacyjne rozwiązania dla branży energetycznej, podało PGNiG. W inauguracji programu Poland Prize wzięło udział osiem startupów.

Orbis odnotował 363,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. (według MSSF 15) wobec 232,39 mln zł zysku rok wcześniej (według MSR 18), podała spółka w raporcie.

PrimeBit Games podjął strategiczną decyzję o podjęciu prac nad przeportowaniem trzech gier: "Dark Tower", "Inside Grass", "CaveMan Chuck" na platformę Nintendo Switch, podała spółka.

Do końca okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Awbudu, tj. do 20 lutego br., nie ziścił się żaden spośród warunków zastrzeżonych w punkcie 30 wezwania, mimo to Abadon Real Estate podjął decyzję o nabyciu akcji Awbudu, poinformowała spółka.

Orange Polska oczekuje spadku długu netto w relacji do nowo wdrożonej miary EBITDAaL (ang. EBITDA after leases) w 2019 roku, podał operator.

Orange Polska planuje w tym roku nakłady inwestycyjne na poziomie 2-2,1 mld zł w 2019 r., podała spółka. W 2018 r. skorygowany capex (wg MSSF 15) wyniósł 2,25 mld zł, a wg nowo wdrożonej metodologii MSSF 16 sięgnął 2,11 mld zł.

Zarząd CCC w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostkowego sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CCC za 2018 r. powziął wiedzę o możliwej konieczności ujęcia w tych sprawozdaniach finansowych rezerw i odpisów. Przewidywany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. spowodowany ujęciem ww. rezerw i odpisów w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniesie ok. 79 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC wyniesie łącznie ok. 68 mln zł.

Orange Polska oczekuje wzrostu przychodów w 2019 roku wobec 11 101 mln zł uzyskanych w 2018 roku, podała spółka. Operator podkreśla, że w ujęciu porównywalnym (wg nowo wdrożonej metodologii MSSF 16), przychody w 2018 r. utrzymały się na takim samym poziomie, co w poprzednim roku.

Lobexim - spółka zależna Grupy British Automotive Holding (BAH) - podpisał 5-letnią umowę franczyzową z firmą SurPrice Rent A Car, podał BAH. W jej ramach prowadzona będzie działalność wypożyczalni aut w Polsce pod marką SurPrice Car Rentals Polska, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych portów lotniczych w kraju.

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe, zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej spółki, podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,52 zł na jedną akcję, podała spółka.

Asseco South Eastern Europe  odnotowało 19,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 18,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orange Polska prognozuje w 2019 roku EBITDAaL wyższy niż w 2018 roku (wg danych porównywalnych), podała spółka. W 2018 r. EBITDAaL (ang. EBITDA after leases; dane porównywalne, nieadytowane) wyniósł 2 811 mln zł.

Orange Polska odnotowało 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. według metodologii MSSF15 wobec 60 mln zł straty rok wcześniej według MSR18, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. według MSSF18 to 190 mln zł.

(ISBnews)