PBKM ma list intencyjny dot. zakupu aktywów lub akcji spółek od Esperite

ISBNews
22.02.2019 08:27
A A A


Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) zawarł list intencyjny (Memorandum of Understanding, MoU) z Esperite N.V., zgodnie z którym PBKM otrzymał do 30 czerwca 2019 roku wyłączność na prowadzenie negocjacji w przedmiocie zakupu aktywów/zobowiązań związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania i/lub przechowywania preparatów komórek macierzystych i/lub zakupu akcji w wybranych spółkach zależnych Esperite, w szczególności Cryo-Save AG, podał PBKM.

"Strony ustaliły, że cena zostanie skalkulowana jako kwota 10 000 000 euro, pomniejszona o zobowiązania, w szczególności zadłużenie wybranych spółek zależnych Esperite (jeżeli potencjalna transakcja będzie zawierać sprzedaż akcji) oraz inne zobowiązania związane z aktywami lub akcjami. Ostateczna wysokość ceny uzależniona jest m.in. od wyników procesu due diligence przeprowadzonego przez emitenta oraz ostatecznego brzmienia dokumentacji transakcyjnej, jak również szeregu innych czynników określonych w MoU. Na dzień dzisiejszy spółka nie posiada pełnej wiedzy nt. wysokości zobowiązań podmiotów, które mają być przedmiotem potencjalnej transakcji, ani ich sytuacji finansowej. Informacje w tym zakresie przynieść mają procesy due diligence, niemniej jednak informacje znajdujące się w domenie publicznej wskazują na skomplikowaną sytuację finansową Cryo-Save" - czytamy w komunikacie.

Warunkami dojścia potencjalnej transakcji do skutku są w szczególności przeprowadzenie procesów due diligence i uzyskanie koniecznych zgód korporacyjnych, podano również.

Po upływie okresu wyłączności, każda ze stron może zakończyć negocjacje związane z potencjalną transakcją. Spółka podała, iż w zakresie finalnych ustaleń MoU ma charakter niezobowiązujący.

"Jednocześnie emitent zawarł z Cryo-Save umowę (Back-Up Agreement) dotyczącą przekazania emitentowi przechowywania preparatów komórek macierzystych. Zobowiązanie emitenta wchodzi w życie m.in. pod warunkiem uzyskania przez emitenta zgód wymaganych przepisami prawa. Umowa została zawarta na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia za obopólną zgodą stron" - czytamy dalej.

Ponadto pomiędzy PBKM jako pożyczkodawcą a Cryo-Save jako pożyczkobiorcą została zawarta umowa pożyczki kwoty 800 000 euro na warunkach rynkowych. Wypłata pełnej kwoty pożyczki uzależniona jest od spełnienia warunków wiążących się z wykonaniem postanowień Back-Up Agreement oraz ustanowieniem uzgodnionych przez strony umowy pożyczki zabezpieczeń. Pożyczka została udzielona na okres 6 miesięcy jednak nie dłużej niż do 21 sierpnia 2019 roku, wskazano także.

Powyżej opisane umowy zostały zawarte pod prawem polskim.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)